Yayıncı bilgileri2019-12-11T17:27:21+01:00

Yayıncı bilgileri

Sağlayıcı

Daimler Truck AG
Mercedesstraße 120
70372 Stuttgart
Telefon: +49 711 17 – 0
e-posta: contact@daimler-truck.com

Yönetim kurulu tarafından temsil edilmektedir:
Martin Daum (Başkan), Stefan Buchner, Sven Ennerst, Jochen Götz, Jürgen Hartwig, Roger Nielsen, Hartmut Schick

Denetim kurulu başkanı:
Ola Källenius

Stuttgart asliye hukuk mahkemesinde ticaret sicil kaydı, No. HRB 762884
Vergi kimlik numarası: DE 32 12 81 771

Telif hakkı

Copyright Daimler Truck AG. Tüm hakları saklıdır. Tüm metinler, resimler, grafikler, ses, video ve animasyon dosyaları ve ayrıca bunların düzenlemeleri, fikri mülkiyet hakkının korunması için telif hakkı ve diğer yasalara tabidir. Bunlar, ticari veya dağıtım amaçlı kopyalanamaz, değiştirilemez ve başka web sitelerinde kullanılamaz. Daimler’nin bazı internet sayfaları, telif sahibinin kullanıma izin verdiği materyaller de içermektedir.

Ürünler ve fiyatlar

Bazı sayfaların redaksiyon bitiminden sonra ürünlerde ve hizmetlerde değişiklikler meydana gelmiş olabilir. Teslimat süresi içerisinde konstrüksiyon veya şekil değişiklikleri, renk tonunda sapmalar ve üretici tarafından teslimat veya hizmet kapsamında değişiklik yapma hakkı, değişiklikler veya sapmalar, Daimler’in menfaatleri dikkate alınarak müşteri için kabul edilebilir sınırlar dahilinde olması şartıyla saklı tutulur. Resimlerde, standart teslimat veya hizmet kapsamında olmayan aksesuarlar, isteğe bağlı donanımlar veya başka kapsamlar da gösterilebilir. Renk sapmaları, teknik nedenlerden kaynaklanmaktadır. Münferit sayfalar, bazı ülkelerde sunulmayan tipler ve hizmetler de içerebilir. Yasal, hukuksal ve vergi mevzuatı ve sonuçları ile ilgili ifadeler, sadece Federal Alman Cumhuriyeti için geçerlidir. Satış veya teslimat şartlarında aksi bir düzenleme belirtilmemesi durumunda, teslimatın gerçekleştiği günün fiyatları geçerlidir. Sözleşmeli ortaklarımız için fiyatlarımız, bağlayıcı olmayan fiyat tavsiyesidir. Bu nedenle lütfen son durum ile ilgili bir bayiye veya sözleşmeli ortağa danışın.

Ticari markalar

Aksi belirtilmediği sürece Daimler’in tüm internet sayfalarında bulunan markalar Daimler’in yasal olarak korunan ticari markalarıdır. Bu, özellikle şirketin model isimleri ve ayrıca tüm logolar ve amblemler için geçerlidir.

Lisans hakları

Daimler olarak size yenilikçi ve bilgilendirici bir internet programı sunmak istiyoruz. Bu nedenle yaratıcı tasarımlarımızdan, sizin de bizim gibi memnun kalacağınızı ümit ediyoruz. Daimler’in; patentler, ticari markalar ve telif hakları dahil olmak üzere fikri mülkiyetini koruması gerektiğini ve bu internet sayfalarının Daimler’in fikri mülkiyetine yönelik herhangi bir lisans hakkı sağlayamadığını anlayışla karşılamanızı rica ediyoruz.

İleriye dönük ifadelerle ilgili hatırlatmalar

İnternet sayfaları, Investor Relations Releases (yatırımcı ilişkileri bültenleri), yıllık ve ara dönem raporları, öngörüler, sunumlar, etkinliklerin audio ve video yayınları (canlı veya bant olarak) ve bu web sitesindeki diğer dokümanlar ayrıca yönetimin güncel tahminlerine dayanan gelecekteki geliştirmeler ile ilgili ileriye dönük ifadeler içermektedir. “Öngörmek”, “varsaymak”, “inanmak”, “tahmin etmek”, “beklemek”, “amaçlamak”, “yapmak/yapabilmek”, “planlamak”, “tasarlamak, “gerekli olmak” ve benzer kavramlar bu tür ileriye dönük ifadeleri tanımlamaktadır. Bu tür ifadeler bazı riskler ve belirsizlikler barındırmaktadır. Bununla ilgili bazı örnekler: Avrupa veya Kuzey Amerika’da konjonktürün zayıflaması; döviz kurlarının, faiz oranlarının ve hammadde fiyatlarının değişmesi; rakiplerin piyasaya ürün sürmesi; daha yüksek satış teşvikleri; smart için yeni iş modelinin başarılı bir şekilde uygulanması; malzeme sıkıntıları, işçi grevleri veya tedarikçi iflasları nedeniyle üretim malzemelerinin teslimatında aksaklıkların yaşanması ve ayrıca ikinci el araçların yeniden satış fiyatlarında gerileme olması. Bu belirsizlik faktörlerinden birinin veya başka ölçülemezliklerin (bunların bazıları; ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’na sunulmuş olan Daimler’in güncel iş raporundaki “Risk raporu” başlığı ve Daimler’in güncel iş raporunda bulunan 20-F formundaki “Risk faktörleri” başlığı altında açıklanmıştır) oluşması veya ifadelere temel teşkil eden varsayımların yanlış olduğu ortaya çıkması durumunda, gerçek sonuçlar, bu ifadelerde belirtilen veya üstü kapalı olarak dile getirilen sonuçlardan önemli ölçüde farklılık gösterebilir. İleriye dönük ifadeleri sürekli olarak güncelleme amacımız bulunmamaktır ve bununla ilgili herhangi bir sorumluluk üstlenmemekteyiz, çünkü bunlar sadece yayınlandıkları günün koşullarına istinadendir.

Sorumluluk

Bu sayfalardaki bilgiler ve beyanlar, açık veya üstü kapalı bir şekilde belirtilmiş olsalar dahi herhangi bir teminat veya garanti oluşturmaz. Bunlar; özellikle nitelik, ticari yeterlilik, belirli amaçlara uygunluk veya yasaları ve patentleri ihlal etmemeye ilişkin herhangi bir zımni onay veya garanti oluşturmaz.

İnternet sayfalarımızda, başka internet sayfalarına yönelik linkler de bulabilirsiniz. Yönlendirme yapılan sayfaların tasarımı ve içeriği üzerinde hiçbir etkiye sahip olmadığımızı belirtmek isteriz. Bu nedenle, burada bulunan bilgilerin güncelliği, doğruluğu, eksiksizliği veya kalitesi ile ilgili hiçbir sorumluluğu kabul edemeyiz. Bu çerçevede, iş bu vesile ile bu sayfaların tüm içeriklerinden kendimizi muaf tutuyoruz. Bu açıklama, internet sayfalarımızda bulunan tüm harici sayfalara ve bunların içeriklerine yönelik linkler için geçerlidir.

Çerezler

Daimler, kullanıcı tercihlerini tespit edilebilmesi ve web sitelerini en iyi şekilde tasarlanabilmesi için, örneğin HTML5 Storage veya Local Shared Objects (bundan böyle tamamı “Çerez” olarak adlandırılacaktır) gibi çerezler ve benzeri teknolojiler kullanır. Bu, gezinmeyi kolaylaştırır ve bir web sitesinin büyük ölçüde kullanıcı dostu olmasını sağlar.

Çerezler, cihazınıza kaydedilen küçük dosyalardır. Bunlar, daha önceden cihazınız üzerinden sayfalarımız ile iletişim sağlanıp sağlanmadığını belirlemek için kullanılabilir. Sadece cihazınızdaki çerez tanımlanır. Bu durumda kişisel bilgiler, onaylamanız veya teknik olarak mutlaka gerekli olması durumunda (örneğin korumalı bir girişi mümkün kılmak için) çerezlere kaydedilebilir.

Web sitemizi kullanarak cihazınızda çerezlerin kullanılmasını ve kaydedilmesini onaylamış sayılırsınız. Ancak web sitemizi çerezler olmadan da inceleyebilirsiniz. Tarayıcıların çoğu çerezleri otomatik olarak kabul eder. Tarayıcı ayarlarınızda *çerezleri kabul etmemeyi* seçerek, çerezlerin cihazınıza kaydedilmesini önleyebilirsiniz. Cihazınızda, önceden kaydedilmiş olan çerezleri her zaman silebilirsiniz. Bunun detaylı olarak nasıl yapıldığını, tarayıcınızın veya cihaz üreticinizin talimatından edinebilirsiniz. Local Shared Objects’in devre dışı bırakılması ile ilgili ayrıntılı bilgilere belirtilen link üzerinden ulaşabilirsiniz:

 

Local Shared Objects’in devre dışı bırakılması ile ilgili ayrıntılı bilgiler
Çerezleri kabul etmemeniz halinde, bu durum sunduklarımız arasında fonksiyon kısıtlamalarına neden olabilir.

Çerezleri belirtilen kategorilere ayırmaktayız:

Mutlak gerekli çerezler (tip 1)
Bu çerezler, web sitelerin ve fonksiyonlarının düzgün şekilde çalışabilmesi için mutlaka gereklidir. Bu çerezler olmadan, örneğin araç yapılandırıcısı gibi hizmetler kullanıma sunulamaz.

FFonksiyon çerezleri (tip 2)
Bu çerezler sayesinde web sitelerin konfor ve performans bakımından iyileştirilmesine ve çeşitli fonksiyonların kullanıma sunulmasına olanak sağlanmaktadır. Örneğin dil ayarları, fonksiyon çerezlerine kaydedilebilir.

Hizmet çerezleri (tip 3)
Bu çerezler web sitelerini ne şekilde kullandığınıza dair bilgileri toplamaktadır. Hizmet çerezleri, örneğin internet üzerinden sunduklarımız arasında özellikle popüler alanların belirlenmesinde bize yardımcı olmaktadır. Böylelikle web sitelerimizin içeriklerini doğrudan gereksinimlerinize göre yapılandırabilir ve bu sayede sunduklarımızı iyileştirebiliriz. Bu çerez aracılığıyla toplanan veriler kişiye özgü değildir. Bilgilerin toplanması ve değerlendirilmesi ile ilgili ayrıntılı bilgileri “Kullanım verilerinin işlenmesi” bölümünden edinebilirsiniz.

Üçüncü taraf çerezleri (tip 4)
Bu çerezler sosyal ağlar gibi üçüncü taraflarca yerleştirilmektedir. Bunların başlıca kullanım amacı, sosyal eklentiler gibi sosyal medya içeriklerinin sayfalarımıza entegre edilmesidir. Sosyal eklentilerin ne şekilde yerleştirdiğimize dair ayrıntılı bilgileri gizlilik beyanının “Sosyal eklentiler” bölümünden edinebilirsiniz.

Gizlilik beyanı
Web sitelerimizde belirtilen çerezleri kullanmaktayız:

Kullanım verilerinin değerlendirilmesi

Ziyaretçilerin eğilimlerini ve internet üzerinden sunduklarımız arasında özellikle popüler alanları belirleyebilmek için çerezler kullanıyoruz. Böylelikle internet sayfalarımızın içeriklerini doğrudan gereksinimlerinize göre yapılandırabilir ve bu sayede sunduklarımızı iyileştirebiliriz.

Daimler, verilerin istatiksel derlemesi için Google Analytics ürünleri kullanmaktadır.

Daimler’in ziyaretiniz hakkındaki bilgileri toplamasını ve analiz etmesini istemiyorsanız, bunlara verilen izni, ileride her zaman iptal edebilirsiniz (Opt-Out).

Bu iptalin teknik olarak gerçekleştirilebilmesi için tarayıcınıza bir Opt-Out çerezi yerleştirilmektedir. Bu çerez, sadece iptal işleminizin gerçekleştirilebilmesi için kullanılır. Bir Opt-Out çerezini, teknik nedenlerden dolayı sadece yerleştirilmiş olan tarayıcıda kullanabileceğinizi lütfen dikkate alın. Çerezleri siler veya farklı bir tarayıcı veya farklı bir cihaz kullanırsanız, Opt-Out işlemini tekrarlamanız gerekir.

Disallow Google Analytics to track me

Veri koruması

Daimler olarak web sitemizi ziyaret etmenizden, şirketimize ve ürünlerimize olan ilginizden dolayı teşekkür ederiz. Kişisel verilerinizin korunmasını ciddiye alıyoruz ve internet sayfalarımızı ziyaret ettiğinizde rahat etmenizi istiyoruz. Kişisel verileriniz işlenirken mahremiyetinizin korunması bizim için önemli olup iş süreçlerimizde bu konuyu dikkate almaktayız. Web sayfalarımız ziyaret edilirken toplanan kişisel verileri, verilerin işlenmesinden sorumlu merkezin bulunduğu ülkenin veri koruma yasasına ilişkin düzenlemelerine uygun olarak işliyoruz. Veri koruma politikamız ayrıca Daimler için geçerli olan veri koruma yönetmeliğine uygundur.

Daimler veri koruma yönetmeliği

Daimler web siteleri, bu veri koruma bildirimini içermeyen başka sağlayıcıların web sitelerine yönelik linkler içerebilir.

Kişisel verilerin toplanması ve işlenmesi

Web sitemizi ziyaret ettiğinizde web sunucularımız, ayrıca tarafınızca kullanılan internet tarayıcısı ve işletim sistemi ile ilgili bilgileri, bize yönlendirildiğiniz web sitesini, bizde ziyaret ettiğiniz web sayfalarını, ziyaret tarihini ve örneğin web sayfalarımıza yapılan saldırıları tespit etmek gibi emniyet nedenlerinden dolayı internet servis sağlayıcınız tarafından size tahsis edilen IP adresini standart olarak yedi günlüğüne kaydeder. IP adresi dışında kişisel veriler, ancak örneğin bir kayıt, anket, ödüllü yarışma veya bir sözleşme akdi çerçevesinde tarafımıza bildirmeniz durumunda kaydedilir.

Kişisel verilerin kullanılması, iletilmesi ve amacına uygun tahsis edilmesi

Daimler kişisel verilerinizi, web sitesinin teknik yönetimi, müşteri yönetimi, ürün anketleri ve pazarlama amacıyla ve yalnızca gerektiği kapsamda kullanır.

Devlet dairelerine ve makamlara kişisel veriler, ancak zorunlu ulusal yasal talimatlar çerçevesinde iletilir. Çalışanlarımız, acentelerimiz ve bayilerimiz, tarafımızca gizlilik yükümlülüğüne tabi tutulmaktadır.

Seçim imkanı

Verilerinizi; ürünlerimiz ve hizmetlerimiz hakkında sizi bilgilendirmek ve gerektiğinde bunlarla ilgili görüşünüzü almak için kullanmak istiyoruz. Elbette bu tür eylemlere katılım zorunlu değildir. Buna onay vermemeniz durumunda, bunu bize her zaman iletebilirsiniz. Biz de verilerinizi gerektiği şekilde kullanıma kapatırız. Konu ile ilgili ayrıntılı bilgileri ilgili web sayfasında bulabilirsiniz.

Daimler AG merkezi erişim hizmeti

Daimler AG’nin merkezi erişim hizmeti sayesinde, Daimler grubunun ve markalarının bu hizmete bağlı tüm web sitelerine ve uygulamalarına üye olabilirsiniz. Daimler AG merkezi erişim hizmeti kullanım koşullarını buradan görüntüleyebilirsiniz:

Daimler AG merkezi erişim hizmeti kullanım koşulları

Sosyal eklentiler

Daimler; Facebook, Twitter ve Google+ gibi sosyal ağların, sosyal eklentiler (bundan sonra butonlar) diye adlandırılan öğelerini kullanır.

Web sitemize yaptığınız ziyaretiniz sırasında bu butonlar standart olarak devre dışıdır; yani sizin müdahaleniz olmadan ilgili sosyal ağlara veri gönderimi gerçekleştirilmez. Butonları kullanabilmeniz için bunları tıklayarak etkinleştirmeniz gerekir. Bunlar, siz tekrar etkin durumundan çıkartana veya çerezleri silene kadar etkin durumda kalır. Çerezlerle ilgili ayrıntılı bilgileri çerez hatırlatmalarımızdan edinebilirsiniz.

Çerez hatırlatmaları

Etkinleştirme sonrasında ilgili sosyal ağın sunucusuyla doğrudan bir bağlantı kurulur. Butonun içeriği sosyal ağlar tarafından doğrudan tarayıcınıza aktarılır ve tarayıcı tarafından web sayfasına eklenir.

Bir butonun etkinleştirilmesinden sonra ilgili sosyal ağ, butonu kullanmanızdan bağımsız olarak veriler toplayabilir. Bir sosyal ağa giriş yapmış bulunuyorsanız bu, web sitesine olan ziyaretinizi kullanıcı hesabınız ile ilişkilendirebilir. Bir sosyal ağ, ilgili butonu burada da etkinleştirmezseniz diğer Daimler web sitelerine yapacağınız ziyareti tespit edemez.

Bir sosyal ağa üye olup, bunun web sitemize gerçekleştirdiğiniz ziyaretinize ilişkin toplanan verilerin, kaydedilmiş üye verileriniz ile ilişkilendirmesini istemiyorsanız, butonları etkinleştirmeden önce ilgili sosyal ağdan çıkış yapmanız gerekmektedir.

Sosyal ağların, butonlar aracılığıyla toplanan verilerin kapsamı üzerinde etkimiz yoktur. Veri toplamasının amacı ve kapsamı ve verilerin ilgili sosyal ağlar tarafından işlenmesi ve kullanılması ve ayrıca özel alanınızın korunmasına ilişkin haklarınızı ve ayar olanaklarınızı lütfen ilgili sosyal ağların veri koruma hatırlatmalarından edinin.

Çerezler

Tarafımızdan kullanılan çerezler ve bunların fonksiyonları ile ilgili bilgileri çerez hatırlatmalarımızda bulabilirsiniz.

Çerez hatırlatmaları

Kullanım verilerinin değerlendirilmesi

Ziyaretçilerin eğilimlerini ve internet üzerinden sunduklarımız arasında özellikle popüler alanları belirleyebilmek için Google Analytics ürünleri kullanıyoruz. Böylelikle internet sayfalarımızın içeriklerini doğrudan gereksinimlerinize göre yapılandırabilir ve bu sayede sunduklarımızı iyileştirebiliriz.

Daimler’in ziyaretiniz hakkındaki bilgileri toplamasını ve analiz etmesini istemiyorsanız, bunlara verilen izni, ileride her zaman iptal edebilirsiniz (Opt-Out).

Bu iptalin teknik olarak gerçekleştirilebilmesi için tarayıcınıza bir Opt-Out çerezi yerleştirilmektedir. Bu çerez, sadece iptal işleminizin gerçekleştirilebilmesi için kullanılır. Bir Opt-Out çerezini, teknik nedenlerden dolayı sadece yerleştirilmiş olan tarayıcıda kullanabileceğinizi lütfen dikkate alın. Çerezleri siler veya farklı bir tarayıcı veya farklı bir cihaz kullanırsanız, Opt-Out işlemini tekrarlamanız gerekir.

Opt-Out çerezini yerleştirmek için buraya tıklayın.

Güvenlik

Daimler, tarafımızdan yönetilen verilerinizi manipülasyonlara, kayba, tahrip edilmeye ve yetkisiz kişilerin erişimine karşı korumak için teknik ve organize güvenlik önlemlerini devreye sokar. Güvenlik önlemlerimiz teknolojik gelişime uygun şekilde sürekli iyileştirilmektedir.

Bilgi edinme hakkı

Talebiniz üzerine Daimler veya sizin için yetkili temsilcilik, kişisel verilerinizin kayıt altında tutulup tutulmadığı, tutuluyor ise bunların hangileri olduğu bilgisini geçerli yasaya uygun şekilde mümkün olan en kısa sürede yazılı olarak size bildirir. Kullanıcı olarak kayıtlıysanız, verileri kendiniz görebilir ve gerektiğinde silebilir veya değiştirebilirsiniz. Verilerin doğruluğu ve güncelliği için çalışmamıza rağmen, yanlış bilgilerin kayıtlı olması durumunda isteğiniz üzerine bunlar düzeltilecektir.

Kişisel verilerinizin işlenmesi ile ilgili sorularınız bulunması halinde, ekibi ile bilgi talebi, öneri ve şikayet konuları için de hizmet veren veri korumasından sorumlu şirketler grubu yetkilisine başvurabilirsiniz.

Veri koruması için yetkili kurum görevlisi

Bay Dr. Joachim Rieß
Daimler AG
HPC E600
D-70546 Stuttgart
Deutschland