Alla fakta2017-12-13T18:12:57+00:00

Alla fakta

   Intelligent integrering av bilen

+ Kundrådgivning i realtid

+ Överblick över rekommendationer om vad du ska göra

= Mercedes-Benz Uptime

Intelligent integrering av bilen

Mercedes-Benz Uptime gör att din bil kan kopplas samman med Mercedes-Benz service och din speditionsfirma i realtid.

Den helautomatiska telediagnosen kontrollerar kontinuerligt fordonssystemens status.

Om systemet registrerar kritiska tillstånd sker en automatisk dataöverföring till Mercedes-Benz Uptime back-end-server.

Inom några sekunder analyseras uppgifterna och du får konkreta rekommendationer om vad du ska göra.

+ Kundrådgivning i realtid

När det är dags för service- eller reparationsarbeten informeras du personligen om detta av Mercedes-Benz service. Du erbjuds en optimal reparationslösning som är anpassad efter din verksamhets behov.

Undvik driftstopp.

Om en lastbil riskerar ett akut driftstopp informeras du omgående av Mercedes-Benz Customer Assistance Center (CAC).

CAC hjälper dig att boka en verkstadstid som är optimalt anpassad efter rutter och transportuppdrag. I samband med detta stämmer CAC-medarbetarna på förhand av med verkstaden så att nödvändiga resurser finns på verkstaden och bilen kan repareras omgående.

Fördelarna för dig Du kan undvika ett eventuellt haveri, din lastbil repareras snabbt och transportuppdraget kan utföras i tid.

Effektiv hantering av reparation och underhåll.

Systemet känner i god tid av om det finns behov av underhållsarbeten och reparationer och överför automatiskt informationen till den Mercedes-Benz serviceverkstad som du har valt.

Baserat på denna information samlar serviceverkstaden ihop kommande service- och reparationsarbeten, kontaktar dig proaktivt och avtalar en tid som passar din individuella ruttplanering och dina kommande servicebehov.

Tack vare att bilarnas tillstånd övervakas kontinuerligt i realtid är verkstaden optimalt förberedd inför ditt besök och kan i god tid beställa nödvändiga delar, avsätta resurser och skapa arbetsordern.

Fördelarna för dig Verkstadsbesöken och stilleståndstiderna som hänger samman med dessa minimeras.

Hjälp i realtid med reparationsåtgärder.

I många fall kan reparationer som inte genomförs i tid leda till ökat slitage på bilen samt haveri och andra fel.

Mercedes-Benz Uptime hjälper till att undvika sådana skador. Om det finns reparationsåtgärder som du enkelt kan utföra själv kommer Mercedes-Benz Uptime att i god tid informera dig om detta via Mercedes-Benz Uptime-kundportalen och per e-post. De konkreta handlingsrekommendationerna från Mercedes-Benz Uptime hjälper dig att utföra åtgärderna.

Fördelarna för dig Onödiga verkstadsbesök och eventuella reparationskostnader kan undvikas.

+ Överblick över rekommendationer om vad du ska göra

När du väljer Mercedes-Benz Uptime får du åtkomst till den exklusiva online-kundportalen Mercedes-Benz Uptime.

Den exklusiva kundportalen Mercedes-Benz Uptime ger dig full översikt över vagnparkens totala driftstillstånd i realtid:

  • Alla aktuella meddelanden från Mercedes-Benz Uptime
  • Information om aktuellt tillstånd för slitdelar och driftsmedel
  • Prognos om kommande serviceåtgärder.

Mercedes-Benz Uptime

Betydligt bättre möjlighet att planera och effektivisera verkstadsbesöken för maximal fordonstillgänglighet.