Alla fakta2018-11-02T17:58:52+00:00

Alla fakta

   Intelligent integrering av bilen

+ Kundrådgivning i realtid

+ Överblick över rekommendationer om vad du ska göra

= Mercedes-Benz Uptime

Intelligent integrering av bilen

Mercedes-Benz Uptime gör att din bil kan kopplas samman med Mercedes-Benz service och din speditionsfirma i realtid.

Den helautomatiska telediagnosen kontrollerar kontinuerligt fordonssystemens status.

Om systemet registrerar kritiska tillstånd sker en automatisk dataöverföring till Mercedes-Benz Uptime back-end-server.

Inom några sekunder analyseras uppgifterna och du får konkreta rekommendationer om vad du ska göra.

+ Kundrådgivning i realtid

När det är dags för service- eller reparationsarbeten informeras du personligen om detta av Mercedes-Benz service. Du erbjuds en optimal reparationslösning som är anpassad efter din verksamhets behov.

Undvikande av förutsebara driftstopp.

Om din lastbil riskerar driftstopp (t.ex. vid läckage i bränsleförsörjningens högtryckskrets)* informeras du utan dröjsmål av Mercedes-Benz Customer Assistance Center (CAC).

CAC hjälper dig att boka en verkstadstid som är optimalt anpassad efter rutter och transportuppdrag. I samband med detta stämmer CAC-medarbetarna på förhand av med verkstaden så att nödvändiga resurser finns på verkstaden och bilen kan repareras omgående.

Fördelarna för dig Du kan undvika ett eventuellt haveri, din lastbil repareras snabbt och transportuppdraget kan utföras i tid.

*Vissa funktionsbortfall kan däremot inte registreras av Mercedes-Benz Uptime. Det är bland annat fallet om funktionsbortfallen inte är tekniskt förutsebara (t.ex. mekaniskt brott på en fjäder).

Effektiv hantering av reparation och underhåll.

Systemet känner i god tid av om det finns behov av underhållsarbeten och reparationer och överför automatiskt informationen till den Mercedes-Benz serviceverkstad som du har valt.

Baserat på denna information samlar serviceverkstaden ihop kommande service- och reparationsarbeten, kontaktar dig proaktivt och avtalar en tid som passar din individuella ruttplanering och dina kommande servicebehov.

Hittills oplanerade verkstadsbesök kan planeras och stilleståndstider minimeras. Hos flertalet av alla Mercedes-Benz Uptime-bilar har oplanerade verkstadsbesök redan kunnat minskas med över hälften tack vare felidentifiering på ett tidigt stadium. Det är inget löfte, utan ett faktum.

Fördelarna för dig Verkstadsbesöken och stilleståndstiderna som hänger samman med dessa minimeras.

Hjälp i realtid med reparationsåtgärder.

I många fall kan reparationer som inte genomförs i tid leda till ökat slitage på bilen samt haveri och andra fel.

Mercedes-Benz Uptime hjälper till att undvika sådana skador. Om det finns reparationsåtgärder som du enkelt kan utföra själv kommer Mercedes-Benz Uptime att i god tid informera dig om detta via Mercedes-Benz Uptime-kundportalen och per e-post. De konkreta handlingsrekommendationerna från Mercedes-Benz Uptime hjälper dig att utföra åtgärderna.

Fördelarna för dig Onödiga verkstadsbesök och eventuella reparationskostnader kan undvikas.

+ Överblick över rekommendationer om vad du ska göra

När du väljer Mercedes-Benz Uptime får du åtkomst till den exklusiva online-kundportalen Mercedes-Benz Uptime.

Den exklusiva kundportalen Mercedes-Benz Uptime ger dig full översikt över vagnparkens totala driftstillstånd i realtid:

  • Alla aktuella meddelanden från Mercedes-Benz Uptime
  • Information om aktuellt tillstånd för slitdelar och driftsmedel
  • Prognos om kommande serviceåtgärder.

Mercedes-Benz Uptime

Betydligt bättre möjlighet att planera och effektivisera verkstadsbesöken för maximal fordonstillgänglighet.

Vi använder cookies
Daimler använder cookies för att göra webbplatsen så välfungerande som möjligt och för att kunna göra fortlöpande förbättringar av den. Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du användningen av cookies.
Du kan läsa mer i cookie-informationen.
Ok