Ustawienia2019-02-05T11:32:28+00:00

Ustawieniach

Interfejs dla zewnętrznych usługodawców

Poszerzaj horyzonty swojego pojazdu dzięki zewnętrznym usługodawcom

Usługa „Interfejs dla zewnętrznych usługodawców” oferuje możliwość udzielenia usługodawcom zewnętrznym dostępu do wybranych danych i funkcji systemu Mercedes-Benz Uptime. Dla Państwa oznacza to przejrzystość, bezpieczeństwo i kontrolę nad własnymi danymi, połączone z innowacyjnymi usługami oferowanymi przez różnych zewnętrznych usługodawców. Dane są wykorzystywane przez odpowiednią usługę (np. stronę internetową, aplikację) oferowaną przez zewnętrznego usługodawcę. Z punktu widzenia ochrony danych zewnętrzny usługodawca jest osobiście odpowiedzialny za dane przekazane mu przez firmę Daimler na Państwa życzenie. Mogą Państwo w każdej chwili wstrzymać przekazywanie danych w „Ustawieniach“ na portalu klienta Mercedes-Benz.

Dzięki temu mają Państwo przykładowe możliwości:

Udostępnianie wybranych danych pojazdu preferowanym usługodawcom zewnętrznym

Zewnętrzni usługodawcy mogą oferować dalsze usługi, dysponując danymi udostępnionymi przez Państwa. Mogą Państwo zyskać dzięki indywidualnym korzyściom i usługom przygotowanym specjalnie pod Państwa pojazd przez preferowanych usługodawców.

Do Państwa zgody konieczne jest potwierdzenie poprzez Portal Mercedes me. W tym celu należy utworzyć konto w Portalu Mercedes me. Podczas tworzenia konta ważne jest, aby korzystali Państwo z adresu e-mail, który został użyty do rejestracji w Mercedes-Benz Uptime.

Dostępność usług zewnętrznych

Od przepisów krajowych, typoszeregu i włączonej usługi Mercedes-Benz Uptime zależy, które dane mogą być udostępniane zewnętrznym usługodawcom. Ponadto zależy od danego usługodawcy, które usługi są dostępne dla Państwa pojazdu.

Powiązane usługi

To Państwo określają, które aplikacje mają dostęp do Państwa danych.

Historia udostępniania

Mogą Państwo sprawdzić, które aplikacje zewnętrznych usługodawców pobierały Państwa dane przez nasz interfejs.

Stosujemy pliki cookie
W ten sposób chcemy uczynić nasze strony internetowe bardziej przyjaznymi w użytkowaniu i stale je ulepszać. Jeśli kontynuują Państwo korzystanie ze stron internetowych, wyrażają w ten sposób zgodę na stosowanie plików cookies.
Dalsze informacje są dostępne w naszych Wskazówkach dotyczących stosowania plików cookie.
Ok