Wszystkie fakty2017-12-13T17:39:05+00:00

Wszystkie fakty

   Inteligentna komunikacja sieciowa w pojeździe

+ obsługa klienta w czasie rzeczywistym

+ informacje o zalecanych czynnościach w jednym miejscu

= Mercedes-Benz Uptime

Inteligentna komunikacja sieciowa w pojeździe

Mercedes-Benz Uptime umożliwia w czasie rzeczywistym komunikację sieciową pomiędzy pojazdem, serwisem Mercedes-Benz a Państwa firmą transportową.

W pełni automatyczna Telediagnoza nieustannie kontroluje status systemów pojazdu.

W przypadku rozpoznania stanu krytycznego, następuje automatyczny transfer danych do serwera back-endowego Mercedes-Benz Uptime.

Analiza danych i zalecenia konkretnych czynności następują w ciągu kilku sekund.

+ obsługa klienta w czasie rzeczywistym

Jeśli pojawi się konieczność wykonania czynności przeglądowych lub naprawczych, serwis Mercedes-Benz zawiadomi Państwa o tym osobiście, podając optymalne rozwiązanie, dostosowane do Państwa wymogów biznesowych

Zapobieganie awariom, które unieruchamiają pojazd w trasie

Kiedy lada chwila grozić będzie awaria samochodu, zostaną Państwo niezwłocznie o tym powiadomieni przez Mercedes-Benz Customer Assistance Center (CAC).

CAC pomoże Państwu umówić wizytę w warsztacie na taki termin, który będzie optymalnie dostosowany do tras danego samochodu i do realizowanych nim zleceń transportowych. Ponadto pracownicy CAC zadbają o to, aby warsztat przygotował zawczasu odpowiednie zasoby, by móc dokonać naprawy natychmiast.

Państwa korzyść: W ten sposób można uniknąć awarii, szybko naprawić samochód ciężarowy i terminowo zrealizować zlecenie transportowe.

Ekonomiczne zarządzanie naprawami i przeglądami

Konieczność wykonania przeglądu bądź naprawy jest rozpoznawana odpowiednio wcześnie, a informacja o niej trafia automatycznie do wskazanego przez Państwa autoryzowanego serwisu Mercedes-Benz.

Na podstawie tych informacji autoryzowany serwis korzystnie zgrupuje konieczne prace przeglądowe i naprawcze oraz proaktywnie skontaktuje się z Państwem, aby uzgodnić termin, optymalnie dopasowany do Państwa harmonogramu jazd oraz do rodzaju niezbędnych czynności serwisowych.

Mając w czasie rzeczywistym wgląd w stan Państwa pojazdów, warsztat jest znakomicie przygotowany na Państwa wizytę – niezbędne części są zamawiane odpowiednio wcześnie, zostają też zawczasu rozplanowane moce warsztatowe i wypisane zlecenie.

Państwa korzyść: Czasy pobytu w warsztacie i związane z tym przestoje samochodu skracają się do minimum.

Wsparcie w czasie rzeczywistym dla czynności konserwacyjnych podejmowanych przez klienta

W wielu przypadkach niewykonanie czynności konserwacyjnych w odpowiednim czasie skutkuje zwiększonym zużyciem pojazdu, albo prowadzi do awarii lub uszkodzeń.

Mercedes-Benz Uptime pomoże Państwu unikać takich uszkodzeń. O koniecznych czynnościach konserwacyjnych, które mogą Państwo z łatwością wykonać samodzielnie, Mercedes-Benz Uptime poinformuje Państwa odpowiednio wcześnie na portalu dla klientów Mercedes-Benz Uptime oraz e-mailem. Formułowane przez Mercedes-Benz Uptime zalecenia konkretnych czynności będą dla Państwa wsparciem przy wykonywaniu koniecznych działań.

Państwa korzyść: Unikanie niepotrzebnych wizyt w warsztacie i kosztów napraw.

+ informacje o zalecanych czynnościach w jednym miejscu

Decydując się na Mercedes-Benz Uptime, uzyskają Państwo dostęp do ekskluzywnego portalu internetowego dla klientów Mercedes-Benz Uptime.

Ekskluzywny portal dla klientów Mercedes-Benz Uptime daje w czasie rzeczywistym całościowy wgląd w aktualny stan eksploatacyjny całej floty pojazdów:

  • Wszystkie aktualne komunikaty Mercedes-Benz Uptime
  • Informacje o aktualnym stanie zużycia części i płynów eksploatacyjnych
  • Prognoza koniecznych czynności serwisowych

Mercedes-Benz Uptime

Możliwość znacznie lepszego planowania i ekonomicznej organizacji wizyt w warsztacie w celu osiągnięcia maksymalnej dyspozycyjności pojazdów.