Stopka redakcyjna

Dostawca serwisu

Daimler AG
Mercedesstraße 137
70327 Stuttgart
Telefon: +49 711 17 – 0
E-mail: dialog@daimler.com

Spółkę reprezentuje Zarząd:
Dieter Zetsche (Prezes), Martin Daum, Renata Jungo Brüngger, Ola Källenius, Wilfried Porth, Britta Seeger, Hubertus Troska, Bodo Uebber

Przewodniczący Rady Nadzorczej:
Manfred Bischoff

Rejestr handlowy przy sądzie rejonowym w Stuttgarcie, nr HRB 19360
VAT UE: DE 81 25 26 315

Prawo autorskie

Copyright 2017 Daimler AG. Wszystkie prawa zastrzeżone. Wszelkie teksty, zdjęcia, grafiki, pliki dźwiękowe, video i animacyjne oraz złożone z nich kompozycje podlegają prawu autorskiemu i innym przepisom w zakresie ochrony własności intelektualnej. Nie wolno ich kopiować, zmieniać ani wykorzystywać na innych portalach internetowych – ani w celach komercyjnych, ani w celu przekazywania osobom trzecim. Ponadto niektóre strony internetowe Daimler AG zawierają materiały podlegające prawu autorskiemu osób, które je udostępniły.

Produkty i ceny

Po zakończeniu redakcji poszczególnych stron mogły nastąpić zmiany w produktach i usługach. W trakcie terminu dostawy producent zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian konstrukcyjnych, zmian wyglądu zewnętrznego, różnic w kolorystyce oraz zmian zakresu dostawy i świadczeń, o ile przy uwzględnieniu interesów firmy Daimler zmiany te są akceptowalne dla Klienta. Ilustracje mogą zawierać wyposażenie dodatkowe, akcesoria lub inne elementy, nienależące do standardowego zakresu dostawy bądź usług. Różnice w kolorach mogą być uwarunkowane technicznie. Poszczególne strony mogą zawierać typy i usługi niedostępne w ofercie w niektórych krajach. Wzmiankowane przepisy ustawowe i podatkowe oraz ich skutki prawne obowiązują jedynie w Niemczech. Z zastrzeżeniem inaczej brzmiącej regulacji w warunkach sprzedaży lub dostawy, obowiązują ceny ważne w dniu dostawy. Dla naszych autoryzowanych dealerów podane ceny są cenami sugerowanymi. Dlatego o aktualnych cenach proszę się poinformować w naszym oddziale lub u autoryzowanego dealera.

 

Marki handlowe

Tam, gdzie nie podano inaczej, wszystkie marki wymienione na stronach internetowych koncernu Daimler są ustawowo chronionymi znakami towarowymi koncernu Daimler – dotyczy to zwłaszcza nazw modeli oraz wszystkich logo i emblematów przedsiębiorstwa.

Prawa licencyjne

Daimler pragnie oferować Państwu w Internecie materiały innowacyjne i treściwe. Dlatego mamy nadzieję, że kreatywna zawartość naszych stron sprawia Państwu równie dużą radość, jak nam. Prosimy jednak o zrozumienie, że Daimler musi chronić swoją własność intelektualną – w tym patenty, marki handlowe i prawa autorskie – tak że nasze strony internetowe nie dają żadnych praw licencyjnych do własności intelektualnej koncernu Daimler.

Wypowiedzi odnoszące się do przyszłości

Strony internetowe, investor relations releases, sprawozdania z działalności, raporty okresowe, prognozy, prezentacje, dźwiękowe i filmowe przekazy z imprez (na żywo lub odtwarzane) oraz inne dokumenty na tej witrynie internetowej zawierają między innymi wypowiedzi odnoszące się do przyszłych wydarzeń, opierające się na bieżących ocenach kierownictwa. W wypowiedziach tych występują pojęcia takie jak „przewidywać”, „zakładać”, „sądzić”, „oceniać”, „oczekiwać”, „zamierzać”, „móc”, „planować”, „projektować”, „powinien” i tym podobne. Wypowiedzi tego rodzaju są obarczone pewnym ryzykiem i niepewnością. Jako przykład można wymienić: spadek koniunktury w Europie lub Ameryce Północnej, zmiany kursów walut, stóp oprocentowania i cen surowców, wprowadzenie produktów przez konkurencję, nasilenie czynników zachęcających do sprzedaży, pomyślną realizację nowego modelu biznesowego dla smarta, przerwy w dostawie materiałów produkcyjnych spowodowane deficytami materiałowymi, strajkami załogi lub niewypłacalnością dostawców, spadek cen odsprzedaży pojazdów używanych. W razie gdyby wystąpił któryś z tych czynników niepewności lub inne nieprzewidywalne sytuacje (niektóre z nich są opisane pod tytułem „Raport na temat ryzyka” [„Risikobericht”] w aktualnym sprawozdaniu z działalności firmy Daimler oraz pod tytułem „Risk Factors” w aktualnym sprawozdaniu z działalności firmy Daimler w formularzu 20-F, złożonym w organie nadzoru nad giełdą papierów wartościowych Stanów Zjednoczonych), lub gdyby założenia, na których opierają się poszczególne wypowiedzi, okazały się niesłuszne, to rzeczywiste wyniki mogą się okazać znacząco odmienne od wyników, które zawarto w tych wypowiedziach wprost lub domyślnie. Nie zamierzamy ani nie zobowiązujemy się na bieżąco aktualizować wypowiedzi odnoszących się do przyszłości, gdyż opierają się one wyłącznie na okolicznościach istniejących w dniu ich opublikowania.

Odpowiedzialność cywilna

Informacje i dane zawarte na tych stronach nie stanowią zapewnienia czy gwarancji, ani wyraźnie ani w sposób dorozumiany. W szczególności nie stanowią dorozumianego przyrzeczenia bądź gwarancji w odniesieniu do cech, przydatności do handlu, przydatności do określonych celów lub nienaruszenia ustaw i patentów.

Na naszych stronach internetowych znajdują się również linki do innych stron w Internecie. Pragniemy zwrócić uwagę, że nie mamy żadnego wpływu na wygląd ani treść stron, do których odsyłają te linki. Dlatego nie odpowiadamy za aktualność, poprawność, kompletność ani jakość udostępnianych tam informacji. Z tego względu niniejszym dystansujemy się od wszelkiej zawartości tych stron. Oświadczenie to dotyczy wszystkich linków, które zamieszczone są na naszych stronach internetowych i odsyłają do cudzych stron i ich zawartości.

Cookies

Daimler wykorzystuje cookies oraz podobne technologie, np. HTML5 Storage lub Local Shared Objects (poniżej zwane łącznie „Cookies”), aby śledzić preferencje odwiedzających i optymalnie dostosowywać zawartość stron internetowych. Ułatwiają one nawigację i zwiększają przyjazność strony dla użytkowników.

Cookies to niewielkie pliki zapisywane w Państwa urządzeniu końcowym. Mogą one służyć do sprawdzania, czy Państwa urządzenie nawiązywało już wcześniej połączenie z naszymi stronami. Identyfikowany jest tylko plik cookie w Państwa urządzeniu. Dane osobowe mogą być następnie zapisywane w plikach cookies, jeśli wyrazili Państwo na to zgodę lub jest to niezbędne, np. dla ułatwienia chronionego logowania.

Gdy odwiedzają Państwo nasze strony internetowe, akceptują Państwo używanie i zapisywanie cookies na swoim urządzeniu końcowym. Nasze witryny internetowe mogą Państwo przeglądać również bez plików cookies. Większość przeglądarek akceptuje cookies automatycznie. Mogą Państwo zablokować zapisywanie cookies w swoim urządzeniu końcowym, wybierając w ustawieniach przeglądarki opcję nieakceptowania cookies. Pliki cookies znajdujące się już w urządzeniu końcowym, można w każdej chwili usunąć. Szczegóły działania prosimy sprawdzić w instrukcji producenta przeglądarki lub urządzenia końcowego. Więcej informacji o dezaktywacji Local Shared Objects znajdą Państwo pod poniższym linkiem:

Informacje o dezaktywacji Local Shared Object

Zablokowanie cookies może jednak spowodować, że zakres funkcji w oferowanych przez nas treściach internetowych będzie ograniczony.

Dzielimy cookies na następujące kategorie:

Koniecznie wymagane cookies (typ 1)

Te cookies są niezbędne do prawidłowego działania stron internetowych i ich funkcji. Bez tych cookies nie moglibyśmy zaoferować np. takich funkcji, jak konfigurator pojazdów.

Cookies funkcyjne (typ 2)

Te cookies umożliwiają zwiększenie komfortu i wydajności stron internetowych oraz udostępnienie różnych funkcji. W plikach funkcyjnych cookies można na przykład zapisać ustawienia językowe.

Cookies wynikowe (typ 3)

Te cookies zbierają informacje o tym, w jaki sposób używają Państwo stron internetowych. Cookies wynikowe pomagają nam przykładowo zorientować się, które części naszej oferty internetowej cieszą się największą popularnością. Dzięki temu możemy lepiej dostosowywać zawartość naszych stron internetowych do Państwa potrzeb i przez to ulepszać naszą ofertę dla Państwa. Informacji zbieranych za pomocą tych cookies nie można przypisać do konkretnych osób. Więcej informacji o gromadzeniu i analizowaniu informacji znajdą Państwo w rozdziale „Analizowanie informacji o użytkowaniu”.

Cookies trzecich stron (typ 4)

Te cookies są umieszczane przez strony trzecie, np. sieci społecznościowe. Służą one w pierwszym rzędzie integracji treści z mediów społecznościowych, np. wtyczek społecznościowych, na naszej stronie. Informacje o tym, w jaki sposób stosujemy wtyczki społecznościowe, znajdą Państwo w rozdziale „Wtyczki społecznościowe” polityki prywatności.

Polityka prywatności
Na naszych stronach internetowych używamy następujących cookies:

Analizowanie informacji o użytkowaniu

Używamy cookies, aby poznać preferencje internautów, oraz dowiedzieć się, które z elementów naszej oferty internetowej cieszą się największą popularnością. Dzięki temu możemy lepiej dostosowywać zawartość naszych stron internetowych do Państwa potrzeb i przez to ulepszać naszą ofertę dla Państwa.

Do statystycznej analizy danych firma Daimler stosuje produkty Google Analytics.

Jeśli nie życzą Państwo sobie, aby firma Daimler gromadziła i analizowała informacje o Państwa odwiedzinach na witrynie, to w każdej chwili mogą Państwo wyrazić sprzeciw na przyszłość (opt out).

W celu technicznej realizacji tego sprzeciwu, w Państwa przeglądarce zostanie umieszczony plik cookie opt out. Służy on wyłącznie do identyfikacji Państwa sprzeciwu. Należy pamiętać, iż ze względów technicznych plik cookie opt out działa tylko w przeglądarce, przy użyciu której został zapisany. Jeśli usuną Państwo wszystkie cookies lub będą Państwo używać innej przeglądarki bądź innego urządzenia końcowego, to ustawienia opt out trzeba dokonać ponownie.

Disallow Google Analytics to track me

Ochrona danych

Firma Daimler cieszy się, że odwiedzili Państwo naszą stronę internetową, oraz że okazali Państwo zainteresowanie naszym przedsiębiorstwem i naszymi produktami. Przywiązując dużą wagę do ochrony Państwa prywatnych danych chcemy, aby odwiedzając nasze strony internetowe czuli się Państwo komfortowo. Ochrona Państwa prywatności w trakcie przetwarzania danych osobowych jest dla nas ważną kwestią, którą uwzględniamy w swoich procesach biznesowych. Dane osobowe pozyskiwane od użytkowników odwiedzających nasze strony internetowe przetwarzamy zgodnie z przepisami prawa w zakresie ochrony danych – obowiązującymi w tym kraju, w którym ma swoją siedzibę jednostka odpowiedzialna za przetwarzanie danych. Naszą politykę w zakresie ochrony danych reguluje także przyjęta w koncernie Daimler wytyczna w sprawie ochrony danych.

Wytyczna koncernu Daimler w sprawie ochrony danych

Strony internetowe koncernu Daimler mogą zawierać łącza do stron innych podmiotów, których niniejsze oświadczenie o ochronie danych nie dotyczy.

 

Pozyskiwanie i przetwarzanie danych osobowych

Gdy odwiedzają Państwo nasze strony internetowe, nasze serwery sieciowe standardowo zapisują między innymi: informacje o stosowanej przez Państwa przeglądarce i systemie operacyjnym, adres witryny, z której nas Państwo odwiedzają, strony, które Państwo u nas przeglądają, datę wizyty, a także – ze względów bezpieczeństwa, np. w celu identyfikacji ataków hakerskich na nasze strony internetowe – na siedem dni adres IP przypisany Państwu przez dostawcę usług internetowych. Z wyjątkiem adresu IP, dane osobowe zapisywane są tylko wtedy, jeśli sami Państwo je nam podali, np. podczas rejestracji, odpowiadając w ankiecie, uczestnicząc w konkursie z nagrodami lub w celu realizacji jakiejś umowy.

Wykorzystywanie danych osobowych i ich przekazywanie osobom trzecim, określenie celu

Koncern Daimler wykorzystuje Państwa dane osobowe do celów związanych z technicznym administrowaniem witryną internetową, do zarządzania klientami, do przeprowadzania ankiet handlowych oraz do marketingu – zawsze tylko w niezbędnym zakresie.

Udostępnianie danych osobowych instytucjom państwowym i organom władz odbywa się tylko w przypadkach określonych przez bezwzględnie obowiązujące przepisy krajowe. Nasi pracownicy, agencje i dealerzy są przez nas zobowiązani do poufnego traktowania danych.

 

Możliwość wyboru

Chcielibyśmy wykorzystywać Państwa dane do tego, aby informować Państwa o naszych produktach i usługach i ewentualnie zasięgać Państwa opinii na ich temat. Oczywiście udział w takich akcjach jest dobrowolny. Jeśli nie zgadzają się Państwo na uczestniczenie w nich, to w każdej chwili mogą nas Państwo o tym powiadomić, a wtedy zablokujemy odpowiednie dane. Więcej informacji w tej sprawie można znaleźć na poszczególnych stronach internetowych.

Centralna usługa dostępowa Daimler AG

Dzięki centralnej usłudze dostępowej Daimler AG mogą Państwo logować się na wszystkich podłączonych do tej usługi stronach internetowych i w aplikacjach należących do grupy Daimler i jej marek. Z warunkami korzystania z centralnej usługi dostępowej Daimler AG można zapoznać się tutaj:

Warunki korzystania z centralnej usługi dostępowej Daimler AG

Wtyczki społecznościowe

Daimler stosuje tak zwane wtyczki społecznościowe (social plugins) – poniżej zwane ikonami – serwisów społecznościowych Facebook, Twitter i Google+.

Gdy odwiedzają Państwo naszą stronę, ikony te są domyślnie nieaktywne, tzn. bez Państwa aktywnej zgody nie przesyłają żadnych danych do odpowiednich serwisów społecznościowych. Aby korzystać z tych ikon, muszą je Państwo aktywować kliknięciem. Ikona pozostaje aktywna tak długo, aż ją Państwo wyłączą lub usuną jej cookies. Bliższe informacje o cookies znajdą Państwo w naszych wskazówkach dotyczących cookies.

Wskazówki dotyczące cookies

Po aktywacji ikony zostaje nawiązane bezpośrednie połączenie z serwerem danego serwisu społecznościowego. Zawartość ikony jest wtedy przesyłana z serwisów społecznościowych bezpośrednio do Państwa przeglądarki, a stamtąd wstawiana na stronę internetową.

Od chwili aktywowania ikony odpowiedni serwis społecznościowy może już pozyskiwać dane – niezależnie od Państwa interakcji z ikoną wtyczki. Gdy są Państwo zalogowani w serwisie społecznościowym, to rozpoznaje on, że witrynę odwiedza określony użytkownik konta. Serwis społecznościowy nie rozpoznaje odwiedzin na innych witrynach firmy Daimler, zanim również tam nie aktywują Państwo odpowiedniej ikony wtyczki społecznościowej.

Jeśli będąc członkiem określonego serwisu społecznościowego, nie życzą sobie Państwo, aby serwis ten kojarzył dane gromadzone podczas Państwa odwiedzin na naszych witrynach z zapisanymi Państwa danymi jako członka społeczności, to przed aktywowaniem wtyczki muszą Państwo wylogować się z danego serwisu społecznościowego.

Nie mamy żadnego wpływu na zakres danych, które gromadzone są przez serwisy społecznościowe za pomocą ikon wtyczek. Cel i zakres gromadzenia danych oraz sposób ich dalszego przetwarzania i wykorzystywania przez poszczególne serwisy społecznościowe, a także Państwa prawa w tej kwestii i możliwości dokonania ustawień służących ochronie Państwa prywatności – znajdą Państwo w zasadach ochrony danych w poszczególnych serwisach społecznościowych.

Cookies

Informacje o stosowanych przez nas cookies oraz ich funkcjach znajdą Państwo w naszych wskazówkach dotyczących cookies.

Wskazówki dotyczące cookies

Analizowanie informacji o użytkowaniu

Aby dowiedzieć się, jakie są preferencje internautów, oraz które z elementów naszej oferty internetowej cieszą się największą popularnością, stosujemy produkty Google Analytics. Dzięki temu możemy lepiej dostosowywać zawartość naszych stron internetowych do Państwa potrzeb i przez to ulepszać naszą ofertę dla Państwa.

Jeśli nie życzą Państwo sobie, aby firma Daimler gromadziła i analizowała informacje o Państwa odwiedzinach na witrynie, to w każdej chwili mogą Państwo wyrazić sprzeciw na przyszłość (opt out).

W celu technicznej realizacji tego sprzeciwu, w Państwa przeglądarce zostanie umieszczony plik cookie opt out. Służy on wyłącznie do identyfikacji Państwa sprzeciwu. Należy pamiętać, iż ze względów technicznych plik cookie opt out działa tylko w przeglądarce, przy użyciu której został zapisany. Jeśli usuną Państwo wszystkie cookies lub będą Państwo używać innej przeglądarki bądź innego urządzenia końcowego, to ustawienia opt out trzeba dokonać ponownie.

Aby ustawić plik cookie opt out, proszę kliknąć tutaj.

Bezpieczeństwo

Daimler podejmuje techniczne i organizacyjne działania, które służą ochronie zarządzanych przez nas Państwa danych przed manipulacją, utratą, zniszczeniem oraz dostępem osób niepowołanych. Nasze zabezpieczenia są wciąż udoskonalane w miarę rozwoju technologicznego.

Prawo do uzyskiwania informacji

Na żądanie firma Daimler – lub jej właściwy dla Państwa przedstawiciel – poinformuje Państwa możliwie jak najszybciej w formie pisemnej, zgodnie z obowiązującym prawem, czy są u nas zapisane jakieś Państwa dane osobowe, i jakie to są dane. Zarejestrowanym użytkownikom dajemy też możliwość samodzielnego wglądu do tych danych i ewentualnie ich usuwania lub zmiany. W razie gdyby pomimo naszych starań o poprawność i aktualność danych zdarzyło się, że zapisane są błędne informacje, to skorygujemy je na Państwa żądanie.

Z pytaniami dotyczącymi przetwarzania Państwa danych osobowych mogą się Państwo zwracać do naszego koncernowego pełnomocnika do spraw ochrony danych, który wraz ze swoim zespołem odpowiada również na prośby o informację, sugestie i zażalenia.

Pełnomocnik koncernu do spraw ochrony danych

dr Joachim Rieß
Daimler AG
HPC G353
D-70546 Stuttgart
Niemcy