Colofon

Aanbieder

Daimler AG
Mercedesstraße 137
70327 Stuttgart
Telefoon: +49 711 17 – 0
E-mail: dialog@daimler.com

Vertegenwoordigd door de Raad van Bestuur:
Dr. Dieter Zetsche (voorzitter), Renata Jungo Brüngger, Martin Daum, Ola Källenius, Wilfried Porth, Britta Seeger, Hubertus Troska, Bodo Uebber

Voorzitter Raad van Commissarissen:
Manfred Bischoff

Gevestigd en ingeschreven te Stuttgart, onder nummer: 19360
BTW-nummer: DE 81 25 26 315

Auteursrecht

Copyright 2017 Daimler AG. Alle rechten voorbehouden. Alle teksten, beeld- en geluidsmateriaal, animatie- en videobestanden en de wijze waarop deze op de website worden getoond, vallen onder het auteursrecht of enig andere wettelijke bescherming van intellectueel eigendom. Deze mogen noch voor handelsdoeleinden noch ter verspreiding worden gereproduceerd, gewijzigd of op andere websites worden gebruikt. Enkele websites van Daimler AG bevatten ook materiaal waarop auteursrecht berust dat ons ter beschikking is gesteld.

Producten en prijzen

Na sluiting van de redactie van individuele pagina’s kunnen nog wijzigingen bij producten en services ontstaan zijn. De gegevens in deze publicatie benaderen de werkelijkheid zoveel mogelijk. Tevens moeten de vermelde technische gegevens als voorlopig worden beschouwd. Ze komen overeen met de stand van zaken op het moment van redactiesluiting van deze publicatie. Informatie over wettelijke, rechtelijke en fiscale voorschriften en gevolgen zijn alleen voor de Bondsrepubliek Duitsland geldig. Bepaalde pagina’s kunnen ook typen en functies bevatten die in bepaalde landen niet worden aangeboden. Derhalve kunnen de afbeeldingen en omschrijvingen afwijken van de in België en Nederland geldende standaard- en leverbare uitvoeringen. Hiervoor verwijzen we naar onze laatste prijslijst.

Handelsmerken

Waar niet anders aangegeven, zijn alle op de websites van Daimler genoemde merken wettelijk beschermde handelsmerken van Daimler AG. Dit geldt met name voor de modelnamen evenals voor alle logo’s en emblemen van de onderneming.

Licentierechten

Daimler stelt zich ten doel een innovatief en informatief internetprogramma aan te bieden. We hopen dan ook dat u onze creatieve uitingen zult waarderen. We vragen echter begrip voor het feit dat Daimler haar intellectueel eigendom, inclusief patenten, handelsmerken en auteursrechten, moet beschermen en dat deze websites geen licentierecht op het intellectueel eigendom van Daimler kunnen verlenen.

Toekomstgerichte uitspraken

Veel websites bevatten toekomstgerichte uitspraken, gebaseerd op overtuigingen van de directie van Daimler. Indien op deze website woorden/zinsneden als ‘verwacht’, ‘meent’, ‘schat’, ‘is voornemens’, en ‘plan’ voorkomen, dan geven deze toekomstgerichte uitspraken weer. Dergelijke uitspraken weerspiegelen de huidige opvattingen van Daimler met betrekking tot toekomstige gebeurtenissen en zijn onderhevig aan risico’s en onzekerheden. Er zijn vele factoren die ertoe kunnen leiden dat de daadwerkelijke resultaten aanzienlijk afwijken van de hier uitgesproken verwachtingen, waaronder veranderingen in algemene economische en zakelijke omstandigheden, schommelingen in wisselkoersen en rentetarieven, introductie van concurrerende producten, gebrek aan marktacceptatie van nieuwe producten en wijzigingen in bedrijfsstrategieën. We hebben niet de intentie en gaan geen verplichting aan toekomstgerichte uitspraken voortdurend te actualiseren, aangezien deze uitsluitend gebaseerd zijn op de situatie op de dag van publicatie.

Aansprakelijkheid

De informatie en gegevens op deze pagina’s vormen geen garantie, noch uitdrukkelijk, noch stilzwijgend. Ze vormen met name op geen enkele wijze een stilzwijgende toezegging of garantie met betrekking tot de kwaliteit, de verhandelbaarheid, de geschiktheid voor bepaalde doelen, het voldoen aan wettelijke bepalingen of het niet-in-strijd-zijn met patenten.

Op onze website vindt u ook links naar andere websites. Graag wijzen we u erop dat we geen enkele invloed hebben op de vormgeving en inhoud van deze gelinkte websites. We bieden dan ook geen enkele garantie met betrekking tot actualiteit, juistheid, volledigheid en kwaliteit van de informatie die op genoemde websites wordt aangeboden. Tegen deze achtergrond distantiëren we ons derhalve hierbij van de volledige inhoud van deze websites. Deze verklaring is van toepassing op alle, op onze website voorkomende links naar externe websites, evenals de inhoud van genoemde externe websites.

Cookies

Daimler maakt gebruik van cookies en vergelijkbare technologieën als HTML5 Storage en Local Shared Objects (hierna gezamenlijk aangeduid als „’cookies’) om de voorkeuren van bezoekers bij te houden zodat de website optimaal kan worden vormgegeven. Hierdoor wordt de navigatie eenvoudiger en de website gebruiksvriendelijker.

Cookies zijn kleine bestanden die op uw apparaat worden opgeslagen. Met cookies kan worden vastgesteld of vanaf uw apparaat eerder een verbinding met onze website is opgebouwd. Alleen het cookie op uw apparaat wordt geïdentificeerd. Persoonsgegevens kunnen pas in cookies worden opgeslagen als u daarvoor toestemming hebt gegeven of dit technisch absoluut noodzakelijk is, bijvoorbeeld bij een beveiligde login.

Door van onze website gebruik te maken, gaat u er automatisch mee akkoord dat cookies op uw apparaat worden opgeslagen en gebruikt. U kunt onze website echter ook zonder cookies bekijken. De meeste browsers accepteren cookies automatisch. U kunt voorkomen dat cookies op uw apparaat worden opgeslagen door in de instellingen van uw browser *Geen cookies accepteren* te selecteren. U kunt op uw apparaat opgeslagen cookies op elk gewenst moment verwijderen. Meer informatie over hoe dit in zijn werk gaat, kunt u vinden in de handleiding van uw browser of apparaat. Meer informatie over het deactiveren van Local Shared Objects vindt u met behulp van de volgende link:

here:

Informatie over het deactiveren van Local Shared Objects

Als u geen cookies accepteert, kan dit leiden tot beperkingen van de functionaliteit op onze website.

Cookies kunnen in de volgende categorieën worden ingedeeld:

Absoluut noodzakelijke cookies (type 1)

Deze cookies zijn absoluut vereist om websites en de functies ervan naar behoren te laten werken. Zonder deze cookies kunnen bijvoorbeeld diensten als de voertuigconfigurator niet worden gebruikt.

Functiecookies (type 2)

Met deze cookies wordt het gebruiksgemak van websites verbeterd en worden diverse functies mogelijk gemaakt. Zo kunnen taalinstellingen in functiecookies worden opgeslagen.

Gebruikscookies (type 3)

Deze cookies verzamelen informatie over hoe u websites gebruikt. Gebruikscookies helpen ons bijvoorbeeld bijzonder populaire gedeelten van onze websites te identificeren. Op deze wijze kunnen we de content van onze websites doelgericht op uw individuele wensen afstemmen, zodat we u beter van dienst kunnen zijn. De informatie die met deze cookies wordt verzameld, bevat geen persoonsgegevens. Meer informatie over het verzamelen en analyseren van gegevens vindt u in het gedeelte ‘Analyse van gebruiksgegevens’.

Cookies van derden (type 4)

Deze cookies worden ingesteld door derden, bijvoorbeeld sociale netwerken. Ze worden in eerste instantie gebruikt om content van sociale media en social plugins in onze website te integreren. Informatie over hoe we social plugins toepassen, vindt u in het gedeelte ‘Social plugins’ van het privacy statement.

Privacy statement
We gebruiken op onze website de volgende cookies:

Analyse van gebruiksgegevens

We maken gebruik van cookies om de wensen van de bezoekers en bijzonder populaire onderwerpen van ons internetaanbod te kunnen herkennen. Op deze wijze kunnen we de content van onze websites doelgericht op uw individuele wensen afstemmen, zodat we u beter van dienst kunnen zijn.

Voor de verwerking van gegevens in statistieken maakt Daimler gebruik van Google Analytics-producten.

Wanneer u niet wilt dat Daimler gegevens over uw bezoek verzamelt en analyseert, kunt u deze functie op elk gewenst moment voor verder bezoek blokkeren (opt-out).

Hiervoor wordt in uw browser een opt-outcookie ingesteld. Met dit cookie wordt uitsluitend vastgelegd dat u niet akkoord gaat met het vastleggen van uw bezoek. Graag wijzen we u erop dat een opt-outcookie om technische redenen alleen geldt voor de browser waarin deze is opgeslagen. Wanneer u de cookies verwijdert of een andere browser of ander apparaat gebruikt, moet u de opt-out opnieuw uitvoeren.

Disallow Google Analytics to track me

Privacy

Daimler waardeert uw bezoek aan onze website en dankt u voor uw interesse in onze producten. Uw privacy is belangrijk voor ons en we willen dat u zich ervan verzekerd voelt dat we vertrouwelijk met uw gegevens omgaan wanneer u onze site bezoekt. De bescherming van uw persoonlijke levenssfeer bij de verwerking van persoonsgegevens is voor ons van groot belang en we houden hiermee bij al onze activiteiten rekening. We verwerken persoonsgegevens die bij het bezoek aan onze website worden verzameld volgens de richtlijnen betreffende de gegevensbescherming van het land waarin de voor de gegevensverwerking verantwoordelijke afdeling is gevestigd. Ons beleid met betrekking tot de bescherming van gegevens is voor het overige gebaseerd op de voor Daimler geldende richtlijn aangaande gegevensbescherming.

Daimler richtlijn aangaande gegevensbescherming

Daimler websites kunnen links bevatten naar websites van andere aanbieders, waarvoor deze verklaring omtrent de bescherming van persoonsgegevens niet geldt.

Verzameling en verwerking van persoonsgegevens

Als u onze website bezoekt, slaan onze webservers standaard gegevens op met betrekking tot de gebruikte browser en het besturingssysteem, alsmede de website van waaruit u ons bezoekt en de datum en duur van het bezoek. Daarnaast wordt om veiligheidsredenen, bijvoorbeeld om aanvallen te herkennen, het door uw internetprovider toegewezen IP-adres gedurende zeven dagen opgeslagen. Met uitzondering van het IP-adres worden persoonsgegevens alleen opgeslagen wanneer u ons deze uit eigen beweging verstrekt, bijvoorbeeld in het kader van een registratie, een enquête, een prijsvraag of voor het afsluiten van een contract.

Gebruik en verspreiding van persoonsgegevens

Daimler gebruikt uw persoonsgegevens voor de technische administratie van de website, voor klantadministratie, voor productenquêtes en voor marketingdoeleinden.

Persoonsgegevens worden alleen in het kader van dwingende nationale wetsvoorschriften overgedragen aan overheidsinstellingen en -instanties. Onze medewerkers, agenturen en dealers moeten zich houden aan onze geheimhoudingsovereenkomst.

Recht van verzet

We willen uw gegevens graag gebruiken om u over onze producten en services te informeren en eventueel uw mening hierover te vragen. Deelname aan dergelijke enquêtes is uiteraard vrijwillig. Indien u hieraan niet wilt meewerken, kunt u ons dit op elk gewenst moment laten weten, zodat we uw gegevens kunnen blokkeren. Meer informatie kunt u vinden op de desbetreffende website.

Recht van verzet

We willen uw gegevens graag gebruiken om u over onze producten en services te informeren en eventueel uw mening hierover te vragen. Deelname aan dergelijke enquêtes is uiteraard vrijwillig. Indien u hieraan niet wilt meewerken, kunt u ons dit op elk gewenst moment laten weten, zodat we uw gegevens kunnen blokkeren. Meer informatie kunt u vinden op de desbetreffende website.

Service voor ‘single sign-on’ van Daimler AG

Met de service voor ‘single sign-on’ van Daimler AG kunt u zich in één keer aanmelden voor alle bij deze service aangesloten websites en toepassingen van Daimler en haar merken. U vindt de gebruiksvoorwaarden van de service voor ‘single sign-on’ van Daimler AG hier:

Gebruiksvoorwaarden service voor ‘single sign-on’ van Daimler AG

Social plugins

Daimler maakt gebruik van social plugins (hierna knoppen genoemd) van sociale netwerken als Facebook, Twitter en Google+.

Wanneer u onze website bezoekt, zijn deze knoppen standaard gedeactiveerd, dat wil zeggen dat zonder uw toedoen geen gegevens naar de betreffende sociale netwerken worden gestuurd. Voordat u de knoppen kunt gebruiken, moet u deze met een klik activeren. De knop blijft geactiveerd totdat u deze weer uitschakelt of de cookies in uw browser verwijdert. Meer informatie over cookies vindt u in onze opmerkingen over cookies.

Opmerkingen over cookies

Na activering wordt een directe verbinding met de server van het betreffende sociale netwerk opgebouwd. De knop wordt vervolgens direct door het sociale netwerk aan uw browser doorgegeven en door de browser in de website opgenomen.

Nadat een knop is geactiveerd, kan het betreffende sociale netwerk al gegevens verzamelen, onafhankelijk van het feit of u daadwerkelijk op de knop klikt. Wanneer u bij een sociaal netwerk bent ingelogd, kan dit netwerk het bezoek aan deze website aan uw gebruikersaccount koppelen. Wanneer u vervolgens andere Daimler websites bezoekt, kan het sociale netwerk dit pas koppelen nadat u ook daar de betreffende knop hebt geactiveerd.

Wanneer u lid van een sociaal netwerk bent en niet wilt dat dit netwerk de gegevens die worden verzameld bij het bezoeken van deze website aan uw account aldaar koppelt, moet u bij het betreffende sociale netwerk uitloggen voordat u de knoppen activeert.

We hebben er helaas geen invloed op welke gegevens de sociale netwerken met hun social plugins verzamelen. Voor meer informatie over het doel, de verzameling, de verwerking en het gebruik van uw gegevens door de betreffende sociale netwerken, hun privacy statement en het recht van verzet verwijzen we u naar hun voorwaarden met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens.

Cookies

Informatie over de door ons gebruikte cookies en het nut ervan vindt u in onze opmerkingen over cookies.

Opmerkingen over cookies

Analyse van gebruiksgegevens

Om de wensen van de bezoekers en bijzonder populaire onderwerpen van ons internetaanbod te kunnen herkennen, maken we gebruik van Google Analytics-producten. Op deze wijze kunnen we de content van onze websites doelgericht op uw individuele wensen afstemmen, zodat we u beter van dienst kunnen zijn.

Wanneer u niet wilt dat Daimler gegevens over uw bezoek verzamelt en analyseert, kunt u deze functie op elk gewenst moment voor verder bezoek blokkeren (opt-out).

Hiervoor wordt in uw browser een opt-outcookie ingesteld. Met dit cookie wordt uitsluitend vastgelegd dat u niet akkoord gaat met het vastleggen van uw bezoek. Graag wijzen we u erop dat een opt-outcookie om technische redenen alleen geldt voor de browser waarin deze is opgeslagen. Wanneer u de cookies verwijdert of een andere browser of ander apparaat gebruikt, moet u de opt-out opnieuw uitvoeren.

Klik hier om het opt-outcookie in te stellen.

Veiligheid

Daimler past technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen toe om uw gegevens in ons beheer te beschermen tegen manipulatie, verlies, vervalsing en toegang door onbevoegde derden. Onze veiligheidsmaatregelen worden conform de technologische ontwikkelingen voortdurend verbeterd.

Inzage en correctie

U kunt Daimler of de desbetreffende vertegenwoordiging vragen welke gegevens over u bij ons zijn opgeslagen. Indien u als gebruiker bent geregistreerd, stellen we u ook in staat de gegevens zelf te bekijken en, indien van toepassing, te verwijderen of aan te passen. Indien er ondanks al onze inspanningen onjuistheden voorkomen in uw gegevens, zullen we deze op uw verzoek corrigeren.

Voor vragen over de verwerking van uw persoonlijke gegevens kunt u contact opnemen met de persoon die binnen ons concern verantwoordelijk is voor de bescherming van verstrekte persoonsgegevens. Deze persoon staat samen met zijn team ook ter beschikking bij verzoeken om inlichtingen, suggesties of klachten.

Verantwoordelijk binnen het concern voor privacy is:

De heer dr. Joachim Rieß
Daimler AG
HPC 0518
D-70546 Stuttgart
Duitsland