Imprint2019-05-03T16:05:34+00:00

Kolofon

Leverandør

Daimler AG
Mercedesstraße 137
70327 Stuttgart
Telefon: +49 711 17 – 0
E-post: dialog@daimler.com

representert ved styret:
Dr. Dieter Zetsche (formann), Martin Daum, Renata Jungo Brüngger, Ola Källenius, Wilfried Porth, Britta Seeger, Hubertus Troska, Bodo Uebber

Leder av bedriftsforsamlingen:
Manfred Bischoff

“Handelsregister ved tingretten (Amtsgericht) i Stuttgart, Nr. HRB 19360
ID-nummer i mva-registeret: DE 81 25 26 315″

Opphavsrett

Copyright 2019 Daimler AG. Med enerett. Alle tekster og bilder, all grafikk, alle lyd-, video- og animasjonsfiler og måten de er satt sammen på, er underlagt opphavsrett og andre lover til vern av immateriell eiendom. Disse må ikke kopieres til kommersielle formål eller til videreformidling, eller forandres og brukes på andre nettsteder. Noen internettsider fra Daimler AG inneholder også materiale som er underlagt opphavsretten til dem som har stilt materialet til disposisjon.

Produkter og priser

Etter at det redaksjonelle arbeidet ble avsluttet for de enkelte sidene, kan det ha oppstått endringer i produktene og tjenestene. Det tas forbehold om rett til endringer i konstruksjon eller form, avvik i fargenyanser samt endringer i leverings- eller tjenestetilbudet fra produsentens side gjennom hele leveringstiden, i den grad endringene eller avvikene er akseptable for kunden og Daimlers interesser er ivaretatt. Bildene kan også vise tilbehør, tilleggsutstyr eller annet utstyr som ikke inngår i standard leverings- eller tjenesteomfang. Fargeavvik har tekniske årsaker. Enkelte sider kan også omfatte typer og tjenester som ikke tilbys i alle land. Informasjon om lovpålagte, rettslige eller avgiftsmessige forskrifter og konsekvenser gjelder kun for Forbundsrepublikken Tyskland. Med forbehold om annerledes formulerte ordninger i salgs- eller leveringsbetingelsene gjelder prisene som gjaldt på leveringsdagen. For våre avtalepartnere gjelder prisene som veiledende. Spør derfor en filial eller en avtalepartner om siste status.

Varemerker

Når ikke annet er angitt, er alle merker som er nevnt på internettsidene til Daimler, lovbeskyttede varemerker for Daimler. Dette gjelder særlig modellnavnene og alle selskapets logoer og emblemer.

Lisensrettigheter

Daimler vil gjerne tilby deg et innovativt og informativt Internett-program. Vi håper derfor at du gleder deg like mye som vi over den kreative utformingen. Vi ber likevel om forståelse for at Daimler må beskytte sin immaterielle eiendom inklusive patenter, varemerker og opphavsrettigheter, og at disse internettsidene ikke kan gi noen lisensrettigheter til Daimlers immaterielle eiendom.

Om fremtidsrettede utsagn

Internettsider, Investor Relations Releases, års- og halvårsberetninger, utsikter, presentasjoner, audio- og videooverføringer av arrangementer (direkte eller i opptak) og andre dokumenter på denne nettsiden inneholder blant annet fremtidsrettede utsagn om antatte utviklingstrekk som beror på ledelsens nåværende vurderinger. Ord som “forutse”, “anta”, “tro”, “vurdere”, “forvente”, “ha til hensikt”, “kan”, “planlegge”, “projisere”, “bør” og lignende begreper kjennetegner slike fremtidsrettede utsagn. Slike utsagn er gjenstand for en viss risiko og usikkerhet.Noen eksempler på dette er en nedgangskonjunktur i Europa eller Nord-Amerika, forandringer i valutakurser, rentesatser og råstoffpriser, innføring av produkter fra konkurrenter, høyere salgsmotivasjon, vellykket gjennomføring av den nye forretningsmodellen for smart, leveringsavbrudd for produksjonsmaterialer på grunn av materialknapphet, streiker i arbeidsstokken eller leverandørinsolvens, samt nedgang i utsalgsprisene for bruktkjøretøy. Hvis en av disse usikkerhetsfaktorene eller andre uberegnelige forhold (noen av disse er beskrevet under overskriften “Risikorapport” i den aktuelle bedriftsrapporten fra Daimler samt under overskriften “Risk Factors” i den aktuelle bedriftsrapporten fra Daimler i skjema 20F, som er sendt til de amerikanske børskontrollmyndighetene) inntrer, eller antakelsene som ligger til grunn for utsagnene viser seg å være uriktige, kan de faktiske resultatene avvike vesentlig fra resultatene som er nevnt eller implisitt uttrykt i utsagnene. Vi verken akter eller forplikter oss til å oppdatere fremtidsrettede utsagn fortløpende, da disse utelukkende bygger på omstendighetene den dagen de blir offentliggjort.

Ansvar

Informasjonen og opplysningene på disse sidene er ikke å betrakte som noen form for garanti eller forpliktelse, uttrykkelig eller stilltiende. Særskilt utgjør de ingen stilltiende forpliktelse eller garanti angående beskaffenhet, omsettelighet, egnethet for bestemte formål og heller ikke om ikke-overtredelse av lover og patentrettigheter.

Merknader om bruk av informasjonskapsler og evaluering av bruksdata og bruk av analyseverktøy

Vi bruker informasjonskapsler og lignende programvareverktøy som HTML5 Storage eller Local Shared Objects (samlet “Informasjonskapsler”), for å registrere dine bruksinteresser og spesielt populære områder til våre nettsider, og med denne informasjonen forbedre utformingen av nettsidene og gjøre de mer brukervennlige. Til de samme formålene bruker vi analyseverktøyene Google Analytics; også i den forbindelse kan det bli brukt informasjonskapsler.

1. Funksjoner og bruk av informasjonskapsler

 1. Informasjonskapsler er små filer, som legges inn på din datamaskin, bærebare datamaskin eller mobile enhet av en nettside som du besøker. Ut fra dette kan f.eks. registrere om det mellom din enhet og våre nettsider allerede har vært noen forbindelse, eller hvilket språk og andre innstillinger du foretrekker. Informasjonskapsler kan også inneholde personrelaterte data.
 2. Når du bruker våre nettsider, godtar du dermed bruk av informasjonskapsler.
  Du kan også besøke våre nettsider, uten å godta bruk av informasjonskapsler. Dvs. Du kan avvise bruken og til enhver tid slette informasjonskapsler, ved å foreta aktuelle innstillinger på din enhet. Dette gjøres som følger:
  1. De fleste nettlesere er forinnstilt slik at de automatisk aksepterer informasjonskapsler. Denne forinnstillingen endrer du ved å aktivere innstillingene “ikke akseptere informasjonskapsler” i din nettleser.
  2. Eksisterende informasjonskapsler kan til enhver tid slettes. Hvordan dette gjøres konkret, finner du i anvisningen fra din nettleser- eller enhetsprodusent.
  3. Informasjon om deaktivering av Local Shared Objects finner du under følgende lenke:
   Informasjon om deaktivering av Local Shared Objects finner du under følgende lenke
  4. I likhet med bruk av informasjonskapsler er også avvisning eller sletting av disse knyttet til den enheten som brukes, og i tillegg til den aktuelle nettleseren som brukes. Du må derfor avvise eller slette informasjonskapslene for alle dine enheter, og ved bruk av flere nettlesere, for hver nettleser separat.
 3. Hvis du bestemmer deg for å avvise bruk av informasjonskapsler, kan det forekomme at ikke alle funksjoner til våre nettsider er tilgjengelige, eller at enkelte funksjoner kun er begrenset tilgjengelige.
 4. Vi deler informasjonskapsler inn i følgende kategorier:
  1. Ubetinget nødvendige informasjonskapsler (type 1)
   Disse informasjonskapslene er helt nødvendige for funksjonen til nettsidene. Uten disse informasjonskapslene kan vi f.eks. ikke tilby tjenester som kjøretøykonfigurator.
  2. Funksjons-informasjonskapsler (type 2)
   Disse informasjonskapslene letter betjeningen og forbedrer funksjonene til nettsidene. Vi lagrer f.eks. dine språkinnstillinger i funksjons-informasjonskapsler.
  3. Ytelses-informasjonskapsler (type 3)
   Disse informasjonskapslene samler informasjon om hvordan du bruker våre nettsider. Dermed kan vi registrere hvilke deler av vårt internett-tilbud som er spesielt populært, og på denne måten forbedre vårt tilbud til deg. Les i denne forbindelse også avsnittet “Evaluering av bruksdata”.
  4. Informasjonskapsler fra tredjepart (type 4)
   Disse informasjonskapslene setter tredjeparter, f.eks. sosiale nettverk som Facebook, Twitter og Google+, i stand til å tilby sitt innhold via “Social Plug-ins” på våre nettsider. Nærmere informasjon om bruk Social Plug-ins finnes i siff. 4 til våre personverninstruksjoner.

Personverninstruksjoner

Vi bruker følgende informasjonskapsler på våre nettsider:

2. Evaluering av bruksdata; Bruk av analyse-verktøy

 1. Vi ønsker å tilpasse innholdet av våre nettsider mest mulig målrettet mot dine interesser og på denne måten forbedre vårt tilbud til deg. For å registrere foretrukket bruk og spesielt populære områder av nettsidene, bruker vi følgende analyse-verktøy: Google Analytics.
 2. Ved bruk av dette analyse-verktøyet kan data bli overført til serveren som ligger i USA, og bli bearbeidet der. Husk da følgende: I USA er det sett fra EU ikke noen EU-standarder med hensyn på “rimelig beskyttelsesnivå” for bearbeiding av personrelaterte data. Dette beskyttelsesnivået kan likevel for enkelte foretak erstattes ved en sertifisering etter det såkalte “EU-U.S. Privacy Shield”.
 3. Hvis du ikke ønsker at vi samler og evaluerer informasjon om dine besøk på våre nettsider ved hjelp av de nevnte analyse-verktøyene, kan du til enhver tid motsette deg dette for framtiden (“Opt-Out”).
  Vi håndterer din motsetning mot dette ved å sette en Opt-Out-informasjonskapsel i din nettleser. Denne informasjonskapselen brukes kun for tilordning av din motstand. Husk at en Opt-Out-informasjonskapsel av tekniske årsaker kun virker i den nettleseren hvor den ble satt. Hvis du sletter denne informasjonskapselen eller bruker en annen nettleser eller en annen sluttbrukerenhet, foreta Opt-Out en gang til.
 4. Under finner du informasjon om tilbydere av analyse-verktøyene vi bruker og den aktuelle muligheten for Opt-Out:
  Google Inc. (“Google”):
  Google er sertifisert iht. EU-U.S. Privacy Shield.
  Du kan forhindre overføring av dine data og innsamling og bearbeiding ved Google. Google informerer om dette på følgende lenke: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Instruksjoner for personvern / Privacy Statement

Ansvarlig i forbindelse med personvern-grunnforskrifter er:
Daimler AG (“Vi“)
Mercedesstraße 137
D-70327 Stuttgart
Tyskland
E-post: data.protection@daimler.com

Personvernansvarlig:
Dr. Joachim Rieß
Daimler AG
Ansvarlig for personvern i konsernet
HPC G353
D-70546 Stuttgart
Tyskland
E-post: data.protection@daimler.com

1. Personvern

Vi er glad for at du besøker våre nettsider og din interesse for våre tilbud. Beskyttelse av dine persondata er viktig for oss. I disse personverninstruksene forklarer vi hvordan vi innhenter dine persondata, hva vi gjør med de, for hvilke formål og på hvilket juridisk grunnlag dette skjer, og hvilke rettigheter og krav som er forbundet med dette for deg. I tillegg henviser vi til Daimler-personverndirektiv:

Daimler personverndirektiv.

Våre personverninstruksjoner for bruk av våre nettsider og personverndirektivet til Daimler AG gjelder ikke for dine aktiviteter på nettsidene til sosiale nettverk eller andre tilbydere, som du kan komme til via lenker på våre nettsider. Vennligst gjør deg kjent med personvernbestemmelsene til disse tilbyderne på deres nettsider.

2. Innhenting og bearbeiding av dine personlige data

 1. Når du besøker våre nettsider, laver vi bestemte opplysninger om nettleseren og operativsystemet du bruker, dato og klokkeslett for besøket, tilgangsstatusen (f.eks. om du kunne kalle opp en nettside eller mottok en feilmelding), bruk av funksjonene til nettsiden, søkebegrepene du eventuelt har lagt inn, hvor ofte du kaller opp de enkelte nettsidene, betegnelsen til oppkalte filer, den overførte datamengden, nettsiden hvorfra du kom til våre nettsider, og nettsiden som de besøker ut fra våre nettsider, det vil si når du klikker lenker på våre nettsider eller ved å legge inn et domene direkte i innleggingsfeltet på den samme fanen (ev. det samme vinduet) i din nettleser, som du har åpnet våre nettsider i. I tillegg lagrer vi – av sikkerhetsårsaker, spesielt for forebygging av og registrering av angrep på våre nettsider eller forsøk på svindel, i en varighet på syv dager – din IP-adresse og navn på din Internet Service Provider.
 2. Andre personlige data lagrer vi kun hvis du gir oss disse dataene f.eks. i forbindelse med en registrering, et kontaktformular, et spørreskjema, en konkurranse eller for gjennomføring av en avtale, og også i disse tilfellene kun i den grad dette er lovlig på grunn av din tildelte godkjenning eller i henhold til gjeldende juridiske forskrifter (ytterligere informasjon om dette finner du under i avsnittet “Juridiske grunnlag for bearbeidingen”).
 3. Du er verken juridisk eller avtalemessig forpliktet til å overlevere dine persondata. Det er likevel mulig at bestemte funksjoner til våe nettsider avhenger av overlevering av persondata. Hvis du ikke overleverer persondata i disse tilfellene, kan dette føre til at funksjonen ikke er tilgjengelig eller kun i begrenset grad er tilgjengelig.

3. Bruksformål

 1. Persondata som er innhentet ved et besøk på våre nettsider, bruker vi for å kunne drive disse mest mulig komfortabel og for å beskytte våre IT-systemer mot angrep og andre kriminelle handlinger.
 2. Hvis du gir oss ytterligere persondata, f.eks. i forbindelse med en registrering, et kontaktskjema, en undersøkelse, en konkurranse eller for gjennomføring av en avtale, bruker vi disse dataene til de nevnte formål, med formålet kundestyring og – om nødvendig – med formålet å behandle og avgjøre eventuelle forretningstransaksjoner i den grad det kreves.

4. Overføring av persodata til tredjeperson; Social Plug-ins

 1. Våre nettsider kan inneholde tilbud fra tredjepart. Hvis du klikker på et slikt tilbud, overfører vi i tilstrekkelig omfang data til den aktuelle tilbyderen (f.eks. angivelse av du har funnet dette tilbudet hos oss og ev. ytterligere informasjon, som du i denne forbindelse allerede har angitt på våre nettsider).
 2. Når vi på våre nettsider bruker såkalte “Social Plug-ins” til sosiale nettverk som Facebook, Twitter og Google+, knytter vi til disse som følger:
  Når du besøker våre nettsider, er de Social Plug-ins deaktivert, dvs. det skjer ikke noen overføring av noe som helst data til driverne av disse nettverkene. Hvis du vil bruke ett av nettverkene, klikk på den aktuelle Social Plug-in, for å opprette en direkte forbindelse med serveren til det aktuelle nettverket.
  Hvis du har en brukerkonto i nettverket, og du er pålogget denne når den Social Plug-in blir aktivert, kan nettverket tilordne ditt besøk til våre nettsider til din brukerkonto. Hvis du vil unngå dette, logg deg av nettverket før aktivering av Social Plug-ins. Besøk av andre Daimler-nettsider kan ikke tilordnes et sosialt nettverk, før du også der har aktivert en tilgjengelig Social Plug-in.
  Når du aktiverer en Social Plug-in, overfører nettverket innholdet som dermed blir tilgjengelig direkte til din nettleser, som er koblet til våre nettsider. I denne situasjonen kan det også skje dataoverføringer, som initieres og styres fra de aktuelle sosiale nettverkene. For din forbindelse til et sosialt nettverk, finner det sted dataoverføringer mellom nettverket og ditt system, og for dine interaksjoner på denne plattformen gjelder utelukkende personvernbestemmelsene for det enkelte nettverket.
  Social Plug-in forblir aktiv, til du deaktiverer den eller sletter dine informasjonskapsler.
  Instruksjoner for informasjonskapsler
 3. Når du klikker på en lenke til et tilbud eller aktiverer en Social Plug-in, kan det skjer at det overføres persondata til land utenfor EØS, som sette fra EU ikke garanterer noen av EU-standardene for “passende sikkerhetsnivå” for videre bearbeiding av persondata. Tenk på dette før du klikker på en lenke eller aktiverer en Social Plug-in, og dermed utløser en overføring av dine data.

5. Evaluering av bruksdata, bruk av analyse-verktøy

 1. Vi ønsker å tilpasse innholdet av våre nettsider i rett tid i forhold til dine interesser, og på den måten forbedre vårt tilbud til deg. For å registrere bruksønsker og spesielt populære områder til nettsidene, bruker vi følgende analyse-verktøy: Google Analytics.
 2. Ved bruk av disse analyse-verktøyene kan det bli overført data til servere i USA, og disse bli bearbeidet der. Følg derfor følgende: I USA er det sett fra EU ikke noe “tilpasset beskyttelsesnivå” tilsvarende EU-standarder for bearbeiding av persondata. Dette beskyttelsesnivået kan likevel for enkelte selskaper erstattes av en sertifisering etter det såkalte “EU-U.S. Privacy Shield”.
 3. de nevnte du ikke ønsker at vi ved bruk av de nevnte analyse-verktøyene samler og evaluerer informasjon om dine besøk til våre nettsider, kan du til enhver tid motsette deg dette for framtiden (“Opt-Out”).
  Din motsetning omsetter vi ved å sette en Opt-Out informasjonskapsel i din nettleser. Denne informasjonskapselen brukes kun til tilordning av din motsetning. Husk på at en Opt-Out informasjonskapsel av tekniske grunner, kun fungerer i nettleseren hvor den ble satt. Hvis du sletter informasjonskapslene eller bruker en annen nettleser eller en annet sluttbrukerenhet, foreta Opt-Out på nytt.
 4. Under finner du informasjon om tilbyderne av analyse-verktøy som brukes av oss, og den aktuelle muligheten for Opt-Out:
  Google Inc. (“Google”):
  Google er sertifisert i henhold til EU-U.S. Privacy Shield.
  Du kan forhindre overføring av dine data og innsamling og bearbeiding av Google. Google informerer om dette på følgende lenke: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

6. Sikkerhet

Vi bruker tekniske og organisatoriske sikkerhetstiltak, for å beskytte dataene som forvaltes av oss mot manipulering, tap, skader og mot tilgang av uvedkommende personer. Vi forbedrer våre sikkerhetstiltak fortløpende og i henhold til den teknologiske utviklingen.

7. Juridisk grunnlag for bearbeidingen

 1. I den grad du har gitt oss tillatelse for å bearbeide dine persondata, er dette det juridiske grunnlaget for bearbeidingen (Art. 6 Abs. 1 Buchst. a DSGVO).
 2. For en bearbeiding av persondata for formål å inngå eller oppfylle en avtale med det, er det juridiske grunnlaget Art. 6 Abs. 1 Buchst. b DSGVO.
 3. I den grad bearbeiding av dine persondata er nødvendig for å oppfylle våre juridiske forpliktelser (f.eks. for oppbevaring av data), har vi rett til det i henhold til Art. 6 Abs. 1 Buchst. c DSGVO.
 4. Ut over dette bearbeider vi persondata til formål for å registrere våre berettigede interesser og berettigede interesser til tredjepart iht. Art. 6 Abs. 1 Buchst. f DSGVO. Overholdelse av funksjonalitet til våre IT-systemer, men også markedsføring av egne og andre produkter og tjenester og juridisk pålagt dokumentasjon av forretningskontrakter og slike berettigede interesser.

8. Sletting av dine persondata

Din IP-adresse og navnet på din Internet Service Provider, som vi kun lagrer av sikkerhetsårsaker, sletter vi etter syv dager. Ellers sletter vi dine persondata med en gang formålet, som vi har innhentet og bearbeidet dataene for, bortfaller. Ut over dette tidspunktet skjer lagring kun når dette er nødvendig ut fra lover, forordninger eller andre juridiske forskrifter i EU eller et medlemsland til EU, som vi er underlagt.

9. Berørte rettigheter

 1. Som berørt person for databearbeidingen, har du rett til informasjon (Art. 15 DS-GVO), varsling (Art. 16 DS-GVO), sletting av data (Art. 17 DS-GVO), begrensning av bearbeidingen (Art. 18 DS-GVO) og dataoverførbarhet (Art. 20 DS-GVO).
 2. Har du gitt oss tillatelse til å bearbeide dine persondata, har du rett til å tilbakekalle tillatelsen til enhver tid. Retten til bearbeiding av dine persondata fra til tilbakekalling, blir ikke berørt av tilbakekallingen. Likedan berøres ikke en videre bearbeiding av disse dataene på grunn av et annet juridisk grunnlag, enten for oppfylling av juridiske forpliktelser (jfr. avsnitt “Juridisk grunnlag for bearbeidingen”).
 3. Tilbakekallelsesrett
  Du har rett til å tillbakekalle, av grunner som er gitt ut fra din spesielle situasjon, til enhver tid tillatelse for bearbeiding av aktuelle persondata, på grunn av Art. 6 Abs. 1 e) DS-GVO (databearbeiding i offentlig interesse) eller Art. 6 Abs. 1 f) DS-GVO (databearbeiding på grunnlag av en avveining av interesser. Legger du inn tilbakekalling, vil vi kun bearbeide dine persondata videre, hvis vi kan framlegge tvingende nødvendige grunner for dette, som veier mer enn dine interesser, rettigheter og friheter, eller bearbeidingen er for å gjøre gjeldende, utøve eller forsvare juridiske krav.
 4. Vi ber deg om mulig å rette dine forespørsler eller erklæringer til kontaktadressen under: data.protection@daimler.com.
 5. Hvis du mener at håndteringen av dine persondata bryter med lovens krav, har du rett til å klage til ansvarlig databeskyttelsesmyndighet (Art. 77 DS-GVO).

10. Nyhetsbrev

Hvis du abonnerer på ett av nyhetsbrevene som tilbys på vår nettside, vil dataene som er oppgitt i nyhetsbrevregistreringen kun bli brukt til å sende nyhetsbrevet, med mindre du godtar en utvidet bruk. Du kan til enhver tid avslutte abonnementet av nyhetsbrevet med avmeldingsmuligheten angitt i brevet.

11. Sentral tilgangsservice til Daimler AG

Med den sentrale tilgangsservicen til Daimler AG kan registrerer du deg for alle nettsider og applikasjoner til Daimler-gruppen og dine merker, tilkoblet denne tjenesten. Bruksbetingelsene til den sentrale tilgangsservicen til Daimler AG kan du kalle opp under følgende lenke:

Terms of Use of the Central Access Service of Daimler AG

12. Informasjonskapsler

Informasjon om informasjonskapsler som brukes av oss, og deres funksjon, finner du i våre instruksjoner om informasjonskapsler.

Instruksjoner om informasjonskapsler

Per: Mai 2018

Vi bruker informasjonskapsler
Fordi vi vil gjøre våre nettsider brukervennlig og hele tiden forbedre de. Hvis du vil fortsette å bruke nettsiden, godtar du dermed bruk av informasjonskapsler.
Du får mer informasjon i vår informasjonskapsel-merknader.
Ok