Kolofon

Udbyder

Daimler AG
Mercedesstraße 137
D-70327 Stuttgart
Telefon: +49 711 17 – 0
E-mail: dialog@daimler.com

Repræsenteret ved direktionen:
Dieter Zetsche (formand), Renata Jungo Brüngger, Martin Daum, Ola Källenius, Wilfried Porth, Britta Seeger, Hubertus Troska, Bodo Uebber

Bestyrelsesformand:
Manfred Bischoff

Handelsregisteret ved byretten i Stuttgart, nr. HRB 19360
Momsregistreringsnummer: DE 81 25 26 315

Produkter og priser

Efter redaktionens afslutning af enkelte sider kan der være foretaget ændringer i forbindelse med produkter og ydelser. Der tages derfor forbehold for konstruktions- eller formændringer, afvigelser i farvetoner samt ændringer i leverings- og ydelsesomfanget fra producentens side, i det omfang disse ændringer eller afvigelser er rimelige for køberen under hensyntagen til Daimlers interesser. Illustrationerne kan vise tilbehør, ekstraudstyr eller øvrigt omfang, som ikke er omfattet af det almindelige standardudstyr samt ydelser ved levering. Der kan forekomme farveafvigelser, som skyldes tryktekniske faktorer. Enkelte sider kan ligeledes indeholde typer og ydelser, som ikke tilbydes i alle lande. Udsagn, der vedrører lov-, rets- og skattemæssige bestemmelser og konsekvenser, gælder kun for Forbundsrepublikken Tyskland. Med forbehold for anderledes lydende regulering i salgs- eller leveringsbetingelserne er det de gældende priser på leveringsdagen, der gælder. For vores kontraktpartnere skal priserne forstås som uforpligtende, vejledende udsalgspris. Henvend dig derfor til en filial eller en samarbejdspartner for at få de seneste oplysninger.

Handelsmærker

Hvor intet andet er angivet, er samtlige mærker, der nævnes på Daimlers hjemmesider, juridisk beskyttede varemærker tilhørende Daimler. Dette gælder især modelnavnene samt alle virksomhedens logoer og symboler.

 

Licensrettigheder

Det er Daimlers mål at tilbyde et innovativt og informativt internetindhold. Derfor håber vi, at du er lige så glad for vores kreative design, som vi er. Ikke desto mindre beder vi om forståelse for, at Daimler er nødt til at beskytte sin immaterielle ejendomsret, inklusive patenter, handelsmærker og ophavsrettigheder, og at disse internetsider ikke kan give licensrettigheder til Daimlers immaterielle ejendom.

Bemærkninger vedrørende forudseende udsagn

Internetsider, investor relations releases, års- og periodeberetninger, kig ind i fremtiden, præsentationer, audio- og videotransmissioner af arrangementer (live eller optaget) og andre dokumenter på dette website indeholder bl.a. fremadskuende udsagn om den fremtidige udvikling, der bygger på aktuelle vurderinger fra ledelsen. Ord som “forventer”, “antager”, “tror”, “vurderer”, “regner med”, “agter” “kan/kunne”, “planlægger”, “projicerer”, “bør” og lignende begreber betegner sådanne fremadskuende udsagn. Sådanne udsagn er behæftet med visse risici og usikkerhedsmomenter. Eksempler på dette kan være et konjunkturopsving i Europa eller Nordamerika, ændringer i valutakurser, rentesatser og råstofpriser, nye konkurrerende produkter, større købelyst, succes med ny forretningsmodel for smart, leveringsafbrydelser af produktionsmaterialer, som skyldes materialemangel, arbejdsnedlæggelse eller insolvens hos leverandører, samt et fald i gensalgsprisen for brugte biler. Skulle en af disse usikkerhedsfaktorer eller andre vanskeligt definérbare forhold (nogle af dem er beskrevet under overskriften “Risikoberetning” i den seneste årsberetning fra Daimler samt under overskriften „Risk Factors“ i den seneste årsberetning fra Daimler i Formular 20-F, der er indgivet til den amerikanske tilsynsmyndighed for værdipapirer) bliver aktuelle, eller det skulle vise sig, at de antagelser, der lå til grund for udsagnene, ikke er korrekte, kan de faktiske resultater afvige væsentligt fra de resultater, der blev nævnt eller udtrykt implicit i disse udsagn. Vi afviser enhver hensigt eller forpligtelse til løbende at opdatere disse fremadskuende udsagn, da de udelukkende er baseret på omstændigheder, der var gældende på dagen for deres offentliggørelse.

Ansvar

Informationerne og angivelserne på disse sider udgør ikke noget løfte eller nogen garanti, hvad enten de er udtrykkelige eller stiltiende. De udgør især ikke noget stiltiende tilsagn eller nogen garanti vedrørende beskaffenhed, salgbarhed, egnethed til bestemte formål eller overholdelse af love og patenter.

På vores internetsider finder du også links til andre sider på internettet. Vi gør opmærksom på, at vi ikke har indflydelse på udformningen af og indholdet på de sider, der linkes til. Vi kan derfor heller ikke påtage os noget ansvar for de oplysningers aktualitet, korrekthed, fuldstændighed eller kvalitet, som stilles til rådighed på disse sider. På denne baggrund tager vi hermed afstand fra alt indhold på disse sider. Denne erklæring gælder for alle de links til eksterne sider samt deres indhold, som findes på vores internetsider.

Cookies

Daimler anvender cookies og lignende teknologier som fx HTML5 Storage eller Local Shared Objects (i det følgende samlet kaldet „cookies“) for at kunne registrere brugerpræferencer og udforme websiderne optimalt. Dette letter navigationen og sikrer en høj grad af brugervenlighed på et website.

Cookies er små filer, som lagres på din enhed. Disse kan bruges til at konstatere, om din enhed allerede har haft forbindelse med vores sider. Kun cookien på din enhed identificeres. Personrelaterede data kan så gemmes i cookies med din accept, eller hvis det er teknisk ubetinget nødvendigt, f.eks. for at muliggøre et sikret login.

Ved at bruge vores website accepterer du brug og lagring af cookies på din enhed. Det er dog også muligt at se vores website uden cookies. De fleste browsere accepterer cookies automatisk. Du kan forhindre, at der lagres cookies på din enhed ved at vælge *acceptér ikke cookies* i dine browserindstillinger. Cookies, som allerede er gemt på din enhed, kan til enhver tid slettes. Hvordan dette fungerer helt præcist, kan du læse i vejledningen fra producenten af browseren eller enheden. Yderligere oplysninger om deaktivering af Local Shared Objects finder du på følgende link:

Oplysninger om deaktivering af Local Shared Objects
Hvis du ikke accepterer cookies, kan der opstå funktionsbegrænsninger i forbindelse med vores tilbud.

Vi inddeler cookies i følgende kategorier:

Ubetinget nødvendige cookies (type 1)
Disse cookies er absolut nødvendige for at sikre, at websites og tilhørende funktioner virker korrekt. Uden disse cookies kan tjenester som f.eks. køretøjskonfigurator ikke stilles til rådighed.

Funktionscookies (type 2)
Disse cookies gør det muligt at forbedre komfort og ydelse på websites og give adgang til forskellige funktioner. Eksempelvis kan sprogindstillinger gemmes i funktionscookies.

Ydelsescookies (type 3)
Disse cookies samler oplysninger om din brug af websites. Ydelsescookies hjælper os for eksempel med at identificere særligt populære områder af vores internettilbud. På den måde kan vi tilpasse indholdet af vores websites målrettet til dine behov og således forbedre vores tilbud til dig. Oplysninger indsamlet med disse cookies er ikke personrelaterede. Yderligere oplysninger om indsamling og tolkning af oplysninger kan fås i afsnittet „Tolkning af brugerdata“.

Cookies fra tredjepart (type 4)
Disse cookies aktiveres af tredjepart, f.eks. sociale netværk. De bruges først og fremmest til at integrere indholdet af sociale medier som social plugins på vores side. Oplysninger om vores brug af social plugins fås i afsnittet „Social Plugins“ under Privacy Statements.

Privacy Statement
Vi anvender følgende cookies på vores website:

Fortolkning af brugerdata

Vi anvender cookies for at kunne registrere brugerpræferencer og særligt populære områder af vores internettilbud. På den måde kan vi tilpasse indholdet af vores internetsider målrettet til dine behov og således forbedre vores tilbud til dig.

Ved statistisk behandling af data bruger Daimler Google Analytics-produkter.

Hvis du ikke ønsker, at Daimler indsamler og analyserer oplysninger om dit besøg, kan du til enhver tid fravælge dette for fremtiden (Opt-Out).

For teknisk at kunne omsætte dit ønske sættes der en Opt-Out-cookie i din browser. Denne cookie bruges udelukkende til at allokere dit ønske. Vær opmærksom på, at en Opt-Out-cookie af tekniske grunde kun kan anvendes i den browser, hvor den er sat. Hvis du sletter cookies eller benytter en anden browser eller en anden enhed, skal Opt-Out-proceduren gentages.

Disallow Google Analytics to track me

Databeskyttelse

Daimler glæder sig over dit besøg på vores website og over din interesse for vores virksomhed og vores produkter. Vi tager beskyttelsen af dine private data alvorligt og håber, at du føler dig godt tilpas ved besøg på vores internetsider. Beskyttelsen af din privatsfære ved håndtering af personrelaterede data er for os en vigtig sag, som vi tager hensyn til i vores forretningsgange. Vi bearbejder de personrelaterede data, som indsamles ved besøg på vores websider, i henhold til de lovmæssige bestemmelser om databeskyttelse, der er gældende i det land, hvori den enhed, der er ansvarlig for databehandlingen, har hjemme. Vores databeskyttelsespolitik retter sig i øvrigt efter de databeskyttelsesretningslinjer, der gælder for Daimler.

Daimler databeskyttelsesretningslinjer

Daimler websider kan indeholde links til websites fra andre udbydere, som ikke er omfattet af denne erklæring om databeskyttelse.

 

Indsamling og håndtering af personrelaterede data

Når du besøger vores website, gemmer vores webservere som standard blandt andet angivelser om din browser og styresystem, det website, som du besøger os fra, de websider, som du besøger hos os, datoen for besøget samt den IP-adresse, som du fik tildelt af din internetudbyder. Sidstnævnte sker af sikkerhedsgrunde, f.eks. for at registrere angreb på vores websider, og for en periode på syv dage. Med undtagelse af IP-adressen gemmes personrelaterede data kun, hvis du selv oplyser dem til os, f.eks. inden for rammerne af en registrering, en brugeranalyse, en konkurrence eller med henblik på gennemførelse af en aftale.

Anvendelse og videregivelse af personrelaterede data og formålsbinding

Daimler bruger kun dine personrelaterede data til teknisk administration af websitet, kundeadministration, produktanalyser og marketing, og kun i det omfang det er nødvendigt.

Personrelaterede data overdrages kun til statslige institutioner og myndigheder, når det er absolut påkrævet i henhold til nationale lovbestemmelser. Vore medarbejdere, agenturer og forhandlere har fået pålagt tavshedspligt.

 

Valgmulighed

Vi vil gerne bruge dine data til at informere dig om vores produkter og tjenesteydelser og eventuelt stille dig spørgsmål om dem. Det er naturligvis frivilligt at deltage i sådanne tiltag. Giv os blot besked, hvis du ikke ønsker at deltage, således at vi kan spærre de pågældende data. Yderligere oplysninger kan findes på den pågældende webside.

Central adgangsservice til Daimler AG

Med den centrale adgangsservice til Daimler AG kan du tilmelde dig alle websider og applikationer inden for Daimler-gruppen og dens produkter, hvis de er tilmeldt denne service. Brugsbetingelserne for den centrale adgangsservice til Daimler AG kan hentes her:

Brugsbetingelser for den centrale adgangsservice til Daimler AG

Social Plugins

Daimler anvender såkaldte social plugins (knapper i det efterfølgende) til sociale netværk som Facebook, Twitter og Google+.

Når du besøger vores website, er disse knapper som standard deaktiveret og sender altså ikke data til de pågældende sociale netværk, uden at du foretager dig noget. Før du kan anvende knapperne, skal du aktivere dem ved at klikke på dem. Knappen forbliver aktiv, indtil du deaktiverer den igen eller sletter dine cookies. Du kan finde yderligere oplysninger om cookies under vores cookie-oplysninger.

Cookie-oplysninger

Efter aktivering oprettes der en direkte forbindelse til det pågældende sociale netværks server. Knappens indhold overføres så direkte fra det sociale netværk til din browser og inkorporeres på websitet ved hjælp af denne.

Efter aktivering af en knap kan det pågældende sociale netværk allerede indsamle data, uafhængigt af om du interagerer med knappen. Hvis du er logget på et socialt netværk, kan dette forbinde dit besøg på websitet her med din brugerkonto. Ved besøg på andre Daimler-websites kan et socialt netværk ikke skabe forbindelse, før du også har aktiveret den pågældende knap dér.

Hvis du er medlem af et socialt netværk og ikke ønsker, at dette forbinder data indsamlet ved besøg på vores websites med dine lagrede medlemsdata, skal du logge af de pågældende sociale netværk, før knapperne aktiveres.

Vær opmærksom på, at vi ikke har nogen indflydelse på omfanget af de data, som de sociale netværk indsamler ved hjælp af deres knapper. Formålet med og omfanget af dataindsamlingen og de pågældende sociale netværks videre forarbejdning og anvendelse af dataene samt dine rettigheder og indstillingsmuligheder vedrørende dette med henblik på beskyttelse af dit privatliv kan du læse om under de pågældende sociale netværks oplysninger om databeskyttelse.

 

Cookies

Du kan finde information om de cookies, vi benytter, samt deres funktioner i vores cookie-oplysninger.

Cookie-oplysninger

Fortolkning af brugerdata

Vi anvender Google Analytics-produkter for at kunne registrere brugerpræferencer og særligt populære områder af vores internettilbud. På den måde kan vi tilpasse indholdet af vores internetsider målrettet til dine behov og således forbedre vores tilbud til dig.

Hvis du ikke ønsker, at Daimler indsamler og analyserer oplysninger om dit besøg, kan du til enhver tid fravælge dette for fremtiden (Opt-Out).

For teknisk at kunne omsætte dit ønske sættes der en Opt-Out-cookie i din browser. Denne cookie bruges udelukkende til at allokere dit ønske. Vær opmærksom på, at en Opt-Out-cookie af tekniske grunde kun kan anvendes i den browser, hvor den er sat. Hvis du sletter cookies eller benytter en anden browser eller en anden enhed, skal Opt-Out-proceduren gentages.

Klik her for at sætte en Opt-Out-cookie.

Sikkerhed

Daimler træffer tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger for at beskytte de data, som vi administrerer, mod manipulationer, tab, ødelæggelse og mod adgang for uvedkommende. Vores sikkerhedsforanstaltninger forbedres løbende i overensstemmelse med den teknologiske udvikling.

Oplysningsret

På opfordring oplyser Daimler eller Daimlers ansvarlige repræsentant dig så hurtigt som muligt på skrift i overensstemmelse med gældende ret, om der er gemt personrelaterede data om dig hos os – og i så fald hvilke. Hvis du er registreret som bruger, giver vi dig også mulighed for selv at se og eventuelt slette eller ændre data. Hvis der på trods af vores anstrengelser i forhold til at sikre korrekte og aktuelle data skulle være gemt forkerte oplysninger, retter vi disse på din opfordring.

Hvis du har spørgsmål angående håndteringen af dine personrelaterede data, kan du kontakte vores koncernansvarlige for databeskyttelse, som sammen med sit team også er behjælpelig i tilfælde af forespørgsler, forslag eller klager.

Koncernansvarlig for databeskyttelse

Dr. Joachim Rieß
Daimler AG
HPC 0518
D-70546 Stuttgart
Tyskland