Kompletní informace2019-02-05T12:15:03+00:00

Kompletní informace

   Inteligentní propojení vozidla

+ Podpora zákazníků v reálném čase

+ Přehled doporučených opatření

= Mercedes-Benz Uptime

Inteligentní propojení vozidla

Mercedes-Benz Uptime umožňuje propojení Vašeho vozidla se servisem Mercedes-Benz a Vaší přepravní firmou v reálném čase.

Plně automatická vzdálená diagnostika průběžně kontroluje stav systémů vozidla.

Pokud jsou rozpoznány kritické stavy, proběhne automatický přenos údajů na provozní server Mercedes-Benz Uptime.

Do několika sekund jsou údaje vyhodnoceny a je doporučen konkrétní postup k jednání.

+ Podpora zákazníků v reálném čase

Pokud je rozpoznána potřeba údržby nebo opravy, bude Vás servis Mercedes-Benz osobně informovat a poskytne Vám podporu v podobě řešení opravy přizpůsobeného požadavkům Vaší společnosti.

Zabránění odstávkám vozidel.

Pokud hrozí výpadek nákladního vozidla (např. z důvodu netěsnosti ve vysokotlakém okruhu zásobování palivem)*, bude Vás Mercedes-Benz Customer Assistance Center (CAC) neprodleně informovat.

V případě nutnosti okamžité opravy Vám CAC pomůže sjednat termín návštěvy servisu, který bude optimálně přizpůsoben podle trasy a přepravního vytížení Vašeho vozidla. Zaměstnanci CAC přitom v předstihu ověří dostupnost potřebných dílů a prostředků v servisu, aby byla umožněna bezodkladná oprava vozidla

Vaše výhoda: je zabráněno možné poruše, Vaše nákladní vozidlo je rychle opraveno a přepravní úkol včas splněn.

*Určité výpadky vozidel však služba Mercedes-Benz Uptime rozpoznat nedokáže. Jedná se mimo jiné o případy, kdy výpadky vozidel nelze z technických důvodů předvídat (např. mechanické poškození pružiny).

Efektivní řešení oprav a údržby.

Včas rozpoznaná potřeba údržby a opravy je automaticky předána Vámi zvolenému servisnímu partnerovi Mercedes-Benz.

Na základě těchto informací spojí Váš servisní partner příslušné údržbové a opravárenské práce do jedné návštěvy servisu, aktivně Vás kontaktuje a dohodne s Vámi termín, který bude optimálně přizpůsoben Vašemu plánování jízd a aktuálním potřebám údržby.

Tak lze doposud neplánované návštěvy servisu naplánovat a minimalizovat výpadky vozidel. U většiny všech vozidel se službou Mercedes-Benz Uptime lze díky včasné detekci chyb snížit počet neplánovaných návštěv servisu o více než polovinu. To nejsou žádné sliby, ale skutečnost.

Vaše výhoda: návštěvy servisu a s tím spojené doby odstavení vozidla jsou omezeny na minimum.

Podpora zákazníků při provádění opravárenských opatření v reálném čase.

Opravy neprovedené včas v mnoha případech zvyšují opotřebení vozidla nebo mohou mít za následek nehody či poškození.

Mercedes-Benz Uptime Vám pomůže podobným škodám zabránit. U nutných opravárenských opatření, která můžete snadno provést vlastními silami, Vás bude služba včas informovat prostřednictvím zákaznického portálu Mercedes-Benz Uptime a e-mailem. Při realizaci těchto prací Vám pomohou konkrétní doporučené postupy od Mercedes-Benz Uptime.

Vaše výhoda: jsou eliminovány zbytečné návštěvy servisu a případné náklady na opravy.

+ Přehled doporučených opatření

Pokud se rozhodnete pro službu Mercedes-Benz Uptime, získáte přístup na exkluzivní online zákaznický portál Mercedes-Benz Uptime.

Exkluzivní zákaznický portál Mercedes-Benz Uptime Vám poskytne kompletní přehled aktuálního provozního stavu celého Vašeho vozového parku v reálném čase:

  • Všechna aktuální hlášení od Mercedes-Benz Uptime
  • Informace k aktuálnímu stavu dílů podléhajících opotřebení a provozních kapalin
  • Prognóza ohledně nutných opatření údržby

Mercedes-Benz Uptime

Podstatně lepší možnost plánování a efektivita Vašich návštěv servisu pro maximální dostupnost vozidel.

Používáme Cookies
Tímto způsobem chceme naše webové stránky upravit, aby byly uživatelsky příjemnější, a neustále je zlepšovat. Dalším prohlížením těchto webových stránek souhlasíte s používáním souborů cookies.
Další informace najdete v našich pokynech ke cookie.
Ok